СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - равнобедрен триъгълник
От вас задачите - от нас решенията


1
7 клас
Задача 1857

Докажте че  един триъгълник е равнобедрен тогава и само тогава,когато две от ъглополовящте му са равни?

Публикувана на: 23-2-2015
7 клас
Задача 1588

Намерете страните на равнобедрен триъгълник, ако неговата медиана разделя обиколката му на части 30 см и 40 см.

Публикувана на: 10-2-2014
7 клас
Задача 1587

Докажете,че ако височина, медиана или ъглополовящата разполовяват обиколката на един триъгълник, то той е равнобедрен.

Публикувана на: 10-2-2014
7 клас
Задача 1306

Точка М е вътрешна за равнобедрения триъгълник АВС. Ако МВ=МС, ъгъл ВМС = 140 и ъгъл АСВ = 100, колко е ъгъл АМС?

Публикувана на: 18-4-2013
7 клас
Задача 1289

Периметърът на равнобедрен триъгълник е 36 cm. Едната страна е с 3 cm по-голяма от другата. Намерете страните на триъгълника.

Публикувана на: 10-4-2013
7 клас
Задача 1116

В равнобедрения триъгълник АВС ( АС = ВС ) върху лъча АС е взета точка М така, че точката С е среда на отсечката АМ . Ако ъгъл АСВ = 80 градуса, намерете ъглите на триъгълник АВМ .

Публикувана на: 30-1-2013
7 клас
Задача 706

В  равнобедрения триъгълник  ABC един от външните  му ъгли е 70 градуса. Намерете ъглите на  триъгълника  ABC

Публикувана на: 07-3-2012
7 клас
Задача 705

В равнобедрен триъгълник ABC ( AC=BC) ъгъл-ACB=120 градуса , а точката D е от страната AB и е такава , че ъгъл ADC = ъгъл BDC . Намерете мярката на ъгъл ACD и бедрото AC , aко CD  е равно на ДВЕ ПЕТИ

Публикувана на: 07-3-2012
7 клас
Задача 636

Намерете ъглите на равнобедрен триъгълник ABC, ако AC = BC и:

  1. ъгъл ACB=50º
  2. ъгъл ABC=50º
Публикувана на: 02-2-2012
7 клас
Задача 635

Да се докаже, че в равнобедрен триъгълник височините към бедрата са равни.

Публикувана на: 02-2-2012
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo