СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - проценти
От вас задачите - от нас решенията


12
7 клас
Категория: алгебра, проценти
Задача 1800

През есента чифт ботуши стрували с 88 лева повече отколкото след половин година, защото през февруари цената им била намалена с 30 процента, а през април - с още 20 процента. Колко стрували ботушите през есента, февруари, април?

Публикувана на: 07-10-2014
7 клас
Категория: проценти
Задача 1523

В 7 б клас броят на момчетата представлява 80% от броя на момичетата. Д а се определи какъв процент е броят на момичетата и броя на момчетата.

Публикувана на: 08-12-2013
7 клас
Категория: проценти, лихва
Задача 1092

Изчислете на каква стойност ще възлиза инвестиция от $ 4.000 след две години, ако всяка година тя нараства с 3%.

Публикувана на: 23-1-2013
7 клас
Категория: алгебра, проценти
Задача 877

Ако числото А е с75% по малко от В , то с колко процента В е по-голямо от А?

Публикувана на: 08-8-2012
7 клас
Категория: алгебра, проценти
Задача 577

Цената на ботуши е 120 лв. При разпродажба новата цена е 105 лв. Намалението в проценти е?

Публикувана на: 09-1-2012
7 клас
Категория: алгебра, проценти
Задача 576

Антон тежи 56 kg.  и е с 12% по-тежък от Иван. Иван тежи?

Публикувана на: 09-1-2012
7 клас
Категория: пари, проценти
Задача 525
Васил купува 1 килограм и 300 грама сирене за 4,42 EUR. Изчислете цената 
на 1 килограм сирене.
Публикувана на: 15-12-2011
7 клас
Задача 500

Госпожа Дончева заплатила за миналата година данък в размер на 1062 лв. Тази сума е 10% от декларираните от нея доходи. Колко лева доход е декларирала госпожа Дончева?

Публикувана на: 03-12-2011
7 клас
Задача 357

С колко процента ще се измени лицето на правоъгълник ако увеличите едната му страна с 10% и намалите другата с 20%?

Публикувана на: 28-8-2011
7 клас
Задача 171

Митко стрелял няколко пъти по мишената, като уличвал само петицата, осмицата и десятката. При всяко попъдение, той получавал съответно 5, 8 и 10 точки. Митко успял да събере 99 точки, като само 25% процента от изстрелите му били неуспешни. Колко изстрела е произвел Митко, ако броя на попаденията в осмицата и десятката бил един и същ?

Публикувана на: 04-5-2011
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo