СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - пропорции
От вас задачите - от нас решенията


12
7 клас
Задача 1785

Иван и Петър си купили бонбони, чийто брой бил по-голям от 50, но по-малък от 100. Иван предложил да разделят бонбоните в отношение 5:9, но Петър не се съгласил с това и разделил бонбоните в отношение 10:11. Колко е броят на бонбоните закупени от Иван и Петър?

Публикувана на: 02-9-2014
7 клас
Задача 1699

Дължините на страните на правоъгълен триъгълник се отнасят както 3:4:5. Периметърът му е 36 cm. Лицето на триъгълник e:

a) 90 cm2          b) 108 cm2.           v) 54 cm2.            g)  675 cm2

Публикувана на: 05-5-2014
7 клас
Задача 1519

Намерете съседен ъгъл на вътрешен остър ъгъл на триъгълник, ако градусите на мерките се отнасят както 1,5 : 1.

Публикувана на: 02-12-2013
7 клас
Задача 1495

Точка B е м/у A и C. Намерете дължините на отсечките AB, BC ако AC = 20 см и 

а) AB:AC=1:4 

б) BC: AC=3:5

Публикувана на: 10-11-2013
7 клас
Категория: пропорции
Задача 1451

Ако а : b : c е равно 2 : 1 : 4  коя е стойността на израза ( c - 1,25a) : (b - c)

Публикувана на: 08-10-2013
7 клас
Задача 1450

За колко дни 150 крави ще изядат определено количесттво сено, ако 120 крави изяждат сьщото количество сено за 60 дни

Публикувана на: 08-10-2013
7 клас
Задача 983

В един магазин има детски, дамски и мъжки обувки в отношение съответно 5:6:4. Дамските обувки са със 280 чивта повече от мъжките. По-колко чифта обувки има от всеки вид?

Публикувана на: 14-11-2012
7 клас
Задача 978

В цветарски магазин доставили бели, розови и червени рози в отношение 5:7:10. Белите и розовите рози общо били с 60 повече от червените. Намерете:

а) броя на белите, розовите и червените рози, които са доставили в магазина

б) колко рози общо са получили

б)каква печалба са реализирали, ако са успели да продадат цялата доставка с печалба от 20 ст. на брой

Публикувана на: 07-11-2012
7 клас
Задача 708

Дадено е , че триъгълник ABC е еднакъв с PQR , PPQR = 28,8 cm , a страните на триъгълник АBС се отнасят както 2 : 3 : 4.
Намерете страните на триъгълник  ABC

Публикувана на: 07-3-2012
7 клас
Задача 477

В триъгълник  ABC ( <C = 90o ) a:b:c = 4:3:5. Ако средната по дължина страна е 9 см намерета:

a) периметъра на триъгълника

б) лицето на триъгълника ABC

с) височината към хипотенузата на триъгълник ABC.

Публикувана на: 23-11-2011
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo