СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - пропорции
От вас задачите - от нас решенията


12
7 клас
Категория: пропорции
Задача 2307

На писта ,,Дракон" в с. Калояново се провеждат състезания за пистови автомобили. Според мощността на двигателя автомобилите са разделени на три класа: S1, S2, S3.

a) Това е отношението на броя на мъжете към броя на жените, поотделно за всеки клас, участващи в едно състезание:
  - Kлас S1 - 28 броя състезатели, отношението на броя жени към броя мъже е 4:3;
  - Клас S2 - 20 броя състезатели, отношението на броя мъже към броя жени е 3:1;
  - Клас S3 - 24 броя състезатели, отношението на броя мъже към броя жени е 2:1.
НАМЕРЕТЕ БРОЯ НА ЖЕНИТЕ,УЧАСТВАЩИ В СЪСТЕЗАНИЕТО.

б) Ако в друго състезание броят на жените е 24 и общият брой състезатели по класове е:
 - Клас S1 - 42 броя състезатели;
 - Клас S2 - 30 броя състезатели;
 - Клас S3 - 36 броя състезатели;
Намерете отношението на брой жени към брой мъже, участващи в състезанието.

в) Според наредба на Федерацията по автомобилен спорт един механик може да обслужва не повече от 5 автомобила. Колко най-малко механици трябва да има на второто състезание?

Публикувана на: 20-4-2018
7 клас
Задача 1785

Иван и Петър си купили бонбони, чийто брой бил по-голям от 50, но по-малък от 100. Иван предложил да разделят бонбоните в отношение 5:9, но Петър не се съгласил с това и разделил бонбоните в отношение 10:11. Колко е броят на бонбоните закупени от Иван и Петър?

Публикувана на: 02-9-2014
7 клас
Задача 1699

Дължините на страните на правоъгълен триъгълник се отнасят както 3:4:5. Периметърът му е 36 cm. Лицето на триъгълник e:

a) 90 cm2          b) 108 cm2.           v) 54 cm2.            g)  675 cm2

Публикувана на: 05-5-2014
7 клас
Задача 1519

Намерете съседен ъгъл на вътрешен остър ъгъл на триъгълник, ако градусите на мерките се отнасят както 1,5 : 1.

Публикувана на: 02-12-2013
7 клас
Задача 1495

Точка B е м/у A и C. Намерете дължините на отсечките AB, BC ако AC = 20 см и 

а) AB:AC=1:4 

б) BC: AC=3:5

Публикувана на: 10-11-2013
7 клас
Категория: пропорции
Задача 1451

Ако а : b : c е равно 2 : 1 : 4  коя е стойността на израза ( c - 1,25a) : (b - c)

Публикувана на: 08-10-2013
7 клас
Задача 1450

За колко дни 150 крави ще изядат определено количесттво сено, ако 120 крави изяждат сьщото количество сено за 60 дни

Публикувана на: 08-10-2013
7 клас
Задача 983

В един магазин има детски, дамски и мъжки обувки в отношение съответно 5:6:4. Дамските обувки са със 280 чивта повече от мъжките. По-колко чифта обувки има от всеки вид?

Публикувана на: 14-11-2012
7 клас
Задача 978

В цветарски магазин доставили бели, розови и червени рози в отношение 5:7:10. Белите и розовите рози общо били с 60 повече от червените. Намерете:

а) броя на белите, розовите и червените рози, които са доставили в магазина

б) колко рози общо са получили

б)каква печалба са реализирали, ако са успели да продадат цялата доставка с печалба от 20 ст. на брой

Публикувана на: 07-11-2012
7 клас
Задача 708

Дадено е , че триъгълник ABC е еднакъв с PQR , PPQR = 28,8 cm , a страните на триъгълник АBС се отнасят както 2 : 3 : 4.
Намерете страните на триъгълник  ABC

Публикувана на: 07-3-2012
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo