СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - подобни триъгълници
От вас задачите - от нас решенията


1
7 клас
Задача 189

През върха А на равнобедрен остроъгълен триъгълник ABC и центъра на описаната му окръжност е построена права, пресичаща BC в т.D. да се намери АD, ако AC=BC=b и ъгъл <ABC=a

Публикувана на: 10-5-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo