СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - параметри
От вас задачите - от нас решенията


12
7 клас
Задача 1531

a2_1=0 и a(2x-1)/2+2x=5/6-3a-1/6

 

Публикувана на: 17-12-2013
7 клас
Задача 1530

За коя стойност на параметъра уравненията са еквивалентни:

x + m/2 - 2x - m/4 = 0     и 2(x + 2) - m = 0

Публикувана на: 17-12-2013
7 клас
Задача 1527

За коя стойност на параметъра c уравнението 2с - х  = 1 - сх   няма решение.

Публикувана на: 15-12-2013
7 клас
Задача 1526

Решете уравнението (2а + 3)х = 4а2 -9,  където а е параметър.

Публикувана на: 15-12-2013
7 клас
Задача 1525

За коя стойност на параметъра b уравнението (2b - 3)х = b+1 има единствен корен?

Публикувана на: 15-12-2013
7 клас
Задача 1217

Намерете за кои стойности на параметъра m, уравнението x(x-m) - (x-1)(x+m)= m(2x+1) - 5 има, само положителни корени.

Публикувана на: 17-3-2013
7 клас
Задача 1205

За кои стойности на параметъра а уравнението а.(ах - 1) = 1 + х 
а) няма решение
б) е равносилно на уравнението х/2 = х/3 + 0,5/3

Публикувана на: 07-3-2013
7 клас
Задача 1169

Намерете стойностите на параметъра m, така че да са еквивалентни уравненията:
2х - m = х + m2     и     1/2.(х + 2 + 2m) = 1/3.(х + m) 

Публикувана на: 21-2-2013
7 клас
Задача 1112

Решете уравнението (a-параметър):

a(t - a) = 7(t - 7)

Публикувана на: 29-1-2013
7 клас
Задача 1111

За кои стойности на параметъра a коренът на уравнението ax + 2 = a - 2 е числото: -1

Публикувана на: 29-1-2013
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo