СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - основни геометрични фигури
От вас задачите - от нас решенията


1
7 клас
Задача 1172

В триъгълник АВС (CA = CB)  АСВ = 120°. Точка М лежи на АВ и  BM = 2 AM.  Ако CD е височина към основата, докажете, че CM е ъглополоняща на AСD.

Публикувана на: 22-2-2013
7 клас
Задача 1171

В триъгълник АВС АСВ = 120° и АМ, BD и СК са ъглополовящи. Докажете, че триъгълник MDK е правоъгълен.

Публикувана на: 22-2-2013
7 клас
Задача 1088

В триъгълника АВС ъглополовящите на ъгъл САВ и ъгъл АСВ се пресичат в точка О.
Ако АОС - 20o  =  АВС, намерете големината на АВС.

Публикувана на: 23-1-2013
7 клас
Задача 1057

Докажете, че ъгълът между ъглополовящата и височината към хипотенузата в правоъгълния триъгълник е с 45 градуса по-малък от един от острите му ъгли.

Публикувана на: 08-1-2013
7 клас
Задача 1052

Ъглополовящата на остър ъгъл на правоъгълен триъгълник пресича катет под ъгъл, равен на един от ъглите на триъгълника. Намерете острите ъгли на триъгълника.

отг. 30, 60

Публикувана на: 04-1-2013
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo