СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - обиколка
От вас задачите - от нас решенията


1
7 клас
Задача 477

В триъгълник  ABC ( <C = 90o ) a:b:c = 4:3:5. Ако средната по дължина страна е 9 см намерета:

a) периметъра на триъгълника

б) лицето на триъгълника ABC

с) височината към хипотенузата на триъгълник ABC.

Публикувана на: 23-11-2011
7 клас
Категория: ромб, обиколка
Задача 201

Даден е ромб ABCD  с <A = 60° и BD = 5 см. Колко е периметърът на ромба?

Публикувана на: 15-5-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo