СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - неравенства
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Категория: неравенства
Задача 2295

(x+a)2-(a+1)(2a+x)<=x(x-1)

Публикувана на: 04-4-2018
7 клас
Задача 2100

Неравенствата  3mx-10 < х   и  (х/2+1)2 2/4 < х + 2  са еквивалентни, ако стойността на параметъра m e :

А. -3

Б. -1/3

В. 0

Г. 1/3

Публикувана на: 22-4-2017
7 клас
Задача 2096

Да се реши неравеннството:

                4                      14                     32
10х - ———— - х + ———— < 2x - ————
              0,6                   0,2                       0,8

Публикувана на: 20-4-2017
7 клас
Задача 2015

Фирма трябва да изпълни поръчка за ушиване на 500 костюма за 10 дни. През първите три дни работниците от фирмата ушивали по 40 костюма на ден. На четвъртия ден работниците увеличавали нормата си, за да изпълнят поръчката в срок. Най малко по колко костюма на ден  са ушивали след увеличението на нормата?

Публикувана на: 11-4-2016
7 клас
Задача 2011

Туристи искат да се разходят с лодка по река и да се върнат най-късно след 5 ч. На колко километра най-много могат да се отдалечат, ако лодката се движи по течението със скорост 18км/ч, а срещу течението - със скорост 12 км/ч.

Публикувана на: 11-4-2016
7 клас
Задача 2008

В книжарницата имало тетрадки по 60ст., 1 лв. и 1лв. 20ст. Ани искала да си купи и от трите вида тетрадки, като от най-евтините решила да вземе 3 пъти повече, отколкото от най-скъпите, а от тези по 1 лв.- два пъти повече, от тези по 1лв. 20 ст.  Колко най-много тетрадки от всеки вид може да си купи Ани, ако има 10 лв. 

Публикувана на: 08-4-2016
7 клас
Категория: неравенства
Задача 1876

Намерете за кои стойности на параметъра а са еквивалентни неравенствата

(a - x)2 - (x + 2)(x - 1)  <  2a(a - x) + x               и         2(x - 2a) > a2 + 2

 

Публикувана на: 06-4-2015
7 клас
Категория: неравенства
Задача 1797

Коренът на уравнението х - 4(х + 1) = 7 не е решение на неравенството:

а) х(1 - х) + 1 <  -х2 - 3

б) 4(х + 1) <  -8

в) х(х + 3) по-голямо или равно х2 - 11

г) х(х - 1) по-голямо или равно (х + 2)(х - 2)

Публикувана на: 27-9-2014
7 клас
Категория: неравенства
Задача 1796

Решете неравенството:

    х + 2                 2х + 7
—————  -  ————— >= x - 1
       3                       5
 

Публикувана на: 27-9-2014
7 клас
Категория: Неравенства, модул
Задача 1689

Намерете стойностите на параметъра m, така че сборът от корените на уравнението | x - m - 2 | = 1 да е по-голям от 10.

Публикувана на: 22-4-2014
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo