СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - модул
От вас задачите - от нас решенията


1
7 клас
Задача 1795

Да се реши уравнението:

| (х - 4)(2 - х) + (х + 3)(х - 3) | = 17,5

Публикувана на: 27-9-2014
7 клас
Категория: Неравенства, модул
Задача 1689

Намерете стойностите на параметъра m, така че сборът от корените на уравнението | x - m - 2 | = 1 да е по-голям от 10.

Публикувана на: 22-4-2014
7 клас
Категория: уравнения, модул
Задача 1117

Решете уравнението:

| x2 - 5 | = | 3 - x2 |

Публикувана на: 30-1-2013
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo