СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - многочлени
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 386

Степенувайте:

a) (x+3)2     (2-y)2    (0,3+tz)2

б) (1/2x+2)2     (-3z+2t/3)2      (-1/5-z)2

в) (-9x+3t)2      (0,5m-0,1n)2     (-0,4x-1,6y)2

г) (x2-y3)2     (a2b-ab2)2      (a2+1/a2)2

Публикувана на: 26-9-2011
7 клас
Задача 385

Представете с нормален многочлен:

а) (a+2)2     (t+1:2)2        (x+2,5)2

б) (2a+5)2   (10x+3y)2    (5+2:5x)2

в) (a-1)2       (u-1:4)2       (z-0,5)2

г) (6p-1)2     (0,1x-10y)2   (1:2y-2z)2

Публикувана на: 26-9-2011
7 клас
Задача 264

Разложете на множители израза:

А = (2+5х)2 - (х-8)2  и намерете корените на уравнението А = 0.

Публикувана на: 03-6-2011
7 клас
Задача 240

коренът на уравнението:

(x+3)2 - x(x+4)=5

Публикувана на: 29-5-2011
7 клас
Задача 237

Разложете многочлена M = a3 + b3 - a2b - ab2 на множители. Ако при a-b= 4.182/(-12)3

стойността на M е 18, намерете на колко е равно a+b.

Публикувана на: 28-5-2011
7 клас
Задача 235

Разложете многочлена  b4(2a - 3b2) - 9(2a - 3b2)3 на неразложими множители. Намерете стойността на многочлена, ако 3a=(-b)2.5.

Публикувана на: 28-5-2011
7 клас
Задача 230

Намерете (обяснете) най-малката стойност на израза

2 - 28а + 21

 

Публикувана на: 25-5-2011
7 клас
Задача 229

Колко положителни цели числа са делители на числото :

892 -2.26.89 + 262

Публикувана на: 25-5-2011
7 клас
Категория: алгебра, многочлени,
Задача 227

При кои стойности на параметъра  "а"  многочленът

(х-1)-  ах(3х+1)(1-3х)  е от втора степен ?

Публикувана на: 24-5-2011
7 клас
Задача 224

Разложете многочлена на множители в следните изрази:

а)  (а2+b2)2 - 4a2b;

b)  a4 + a3 + a2+ a ;

c)  x4 - x3 + x-x ;

d)  x4 -x2 -x +1 ;

f)  x4 + x2 + 1 ;

e)  4x4+1 ;

g)  (2x+1)(x-3)-(x-3)2+x+4

 

 

Публикувана на: 20-5-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo