СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - многочлени
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Категория: многочлени
Задача 1493

Опростете израза:

42у24     

    2х22

Публикувана на: 08-11-2013
7 клас
Категория: многочлени
Задача 1492

Ако  a2+ b 2 + 2(a + b)  +2 = 0,  то  a5+ b 5= ?

  

Публикувана на: 07-11-2013
7 клас
Категория: многочлени
Задача 1491

Ако   x + y = 2  и  x.y = -1,  то   x 4 + y 4 = ?

 

Публикувана на: 07-11-2013
7 клас
Задача 992

Приведете в многочлена в нолмален вид по най-рационалния начин:

( x + y )2 - ( x - y )2

Публикувана на: 26-11-2012
7 клас
Задача 991

Кой от дадените изрази не може да е множител в разлагането на многочлена 25(4х -3) - (4х - 3)3 на множители?

а) 1 -2х
б) 2 - х
в) 2х + 1
г) 8

Публикувана на: 23-11-2012
7 клас
Категория: Многочлени
Задача 987

Нормалният вид на многочлена (x-2)2-(-x-2)2+6x е:

a)-2x

б)2x2+6x+8

в)2x

г)6x+8

Знае се че отговорът е а),но не мога да стигна до извода,а ми искат решение.

Публикувана на: 18-11-2012
7 клас
Задача 579

Ако xy= -2 и x3+y3= -7 , то  x5y2+x2y5 е равно на?

Публикувана на: 09-1-2012
7 клас
Задача 578

Многочленът ax-5a+2x-10 се дели на двучлена :

А) a+2       Б) x+5

В)a-2         Г) a+x    и Защо?

Публикувана на: 09-1-2012
7 клас
Задача 428

u + 90 x3yz + 25y2 z2
Намерете липсващия едночлен u така, че многочлена да е точен квадрад на двучлена.

Публикувана на: 17-10-2011
7 клас
Задача 402

4x(1-1x)-(3x-6x2):(-3x)+x2
да се приведe в нормален вид

Публикувана на: 02-10-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo