СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - математика
От вас задачите - от нас решенията


12
7 клас
Задача 2097

Даден е успоредникът ABCD (<BAD < 90º), в който AD = 2AB и т. М е среда на AD. От точка С е спуснат перпендикуляр СР към правата АВ. Да се докаже, че 3.<АРМ = <DMP.

Публикувана на: 20-4-2017
7 клас
Задача 1559

Басейн се изпразва от оточен канал за 12 часа. Колко време е минало от отварянето му ако водата в басейна е била 1/3 от обема му?

Публикувана на: 11-1-2014
7 клас
Задача 1558

С един багер може да се изкопае канал за 30 дни а друг за 2/3 от това време . За колко дни двата багера ще изкопаят 50% от канала? 

Публикувана на: 11-1-2014
7 клас
Задача 1557

Фермер изорава по 3 хектара повече на ден от съседа си и за 6 дни изорал 2 хектара повече от колкото съседа му за 10 дни . По колко хектара е изорал всеки фермер ? 

Публикувана на: 11-1-2014
7 клас
Задача 1364

Сравнете дробите

         5678901234
A = ————————
         6789012345


         5678901235
B = ————————
         6789012347

Публикувана на: 13-5-2013
7 клас
Задача 1363

Върховете на правилен седмоъгълник са оцветени в два цвята. Да се докаже, че съществуват три от тези върхове, които са оцветени в един и същ цвят и са върхове на равнобедрен триъгълник.

Публикувана на: 13-5-2013
7 клас
Задача 1360

Сборът на 100 естествени числа, всяко от които не надминава 100, е равен на 200. Да се докаже, че от тях могат да се изберат няколко, сборът на които е равен на 100.

Публикувана на: 13-5-2013
7 клас
Задача 1253

Намерете най-малкото естествено число, което е решение на неравенството.

2x(x+5)<=(2x+1)2 +5

Публикувана на: 23-3-2013
7 клас
Задача 1091

Когато попитали Анна на колко е години, тя отговорила: „Умножи възрастта ми по 99, добави към полученото число 208 и от него извади 99. Така ще получиш точно 1000.“ На колко години е Анна?

Публикувана на: 23-1-2013
7 клас
Задача 1090

На вечеря сте 5 души. Ако всеки иска да каже „Наздраве!“ с всеки, колко на брой наздравици ще има?

Публикувана на: 23-1-2013
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo