СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - логически задачи
От вас задачите - от нас решенията


12
7 клас
Задача 1849

На едно състезание по математика се явили между 100 и 150 седмокласници. 1/6 от явилите се били класирани за следващия кръг на състезанието. 1/3 от класираните и 1/4 от некласираните ученици живеели в един и същи град. Колко седмокласници са се класирали за следващия кръг на състезанието.

Публикувана на: 05-2-2015
7 клас
Задача 1843

В левия си джоб имам 52 лв. в банкноти по два лева, а в десния 60 лв. в банкноти по 5 лв.

А/ Ако от десния джоб вземем 4 пъти повече пари, отколкото от левия, то в левия джоб ще останат 2,1 пъти повече пари отколкото в десния, а с взетите пари ще мога да си купя книгата, която искам. Колко лева струва тя?

Б/ мога ли да изравня сумите в двата джоба, като няколко пъти последователно вземам една банкнота по два лева от левия си джоб и я прехвърлям в десния, а една банкнота от десния от 5 лв. премествам в левия?

Публикувана на: 02-2-2015
7 клас
Задача 1806

В колко точки се пресичат 8 прави, които не минават през една и съща точка и 4 от тях са успоредни?

Публикувана на: 02-11-2014
7 клас
Задача 1375

Бащата на Стефан, Иван и Мими е 5 пъти по-възрастен от Стефан. Стефан е с 3 години по-малък от Иван и с 4 години по-голям от Мими.
Годините на бащата са равни на произведението от годините на Иван и Мими. На колко години е Стефан? Какво е отношението на годините на Иван към годините на Мими?

Публикувана на: 16-5-2013
7 клас
Задача 1300

В антикварен магазин има два стари часовника. Те са изящно изработени, но вече не работят точно. На всеки два часа единият избързва с 13 мин, а другият изостава със 7 мин. Антикварят ги сверил в 14 часа в понеделник.

А) Колко часа е показвал всеки от часовниците в 8 часа на следващия ден?

Б) След сверяването, кога най-рано часовниците са показвали едно и също време? С колко минути то се е различавало от точното време?

Публикувана на: 17-4-2013
7 клас
Задача 888

Бутилка със капачка тежи 104 гр. Бутилката тежи със 100гр повече от капачката. Колко грама тежи капачката?

Публикувана на: 29-8-2012
7 клас
Задача 606

Един цар дал на 10 златаря да му направят 10 монети по 10 грама. Но единият златар откраднал една монета. Как с едно притегляне царят ще разбере  кой златар е откраднал монетата?

Публикувана на: 21-1-2012
7 клас
Задача 363

Имате везни и 8 топчета като едното от тях е по-тежко от останалите. Какъв е
минималният брой претегляния, който ви е необходим, за да определите по-
тежкото топче? Обяснете отговора си!

Публикувана на: 08-9-2011
7 клас
Задача 356

В една торба имате 40 топчета- 10 жълти,10 сини, 10 червени и общо 10 зелени и оранжеви топчета. Какъв е минималния брой топчета, който трябва да изтеглите, за да имате 10 топчета с еднакъв цвят? Обяснете отговора си?

Публикувана на: 28-8-2011
7 клас
Задача 355

Група приятели купуват подарък. Ако всеки от тях даде по 2 EUR ,ще се съберат с 5 EUR по-малко от цената на подаръка. Ако всеки от тях даде по 3 EUR ще се съберат с 3 EUR повече. Каква е цената на подаръка? Колко на брой са приятелите?

Публикувана на: 28-8-2011
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo