СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - лице
От вас задачите - от нас решенията


1
7 клас
Задача 1861

Триъгълник ABC е равнобедрен с основа AB и бедра, равни на 10см. Разстоянията от точка P от AB до бедрата на триъгълника са 5 см и 3см. Намерете:

a)  лицето на триъгълник ABC;
б)  височината към бедрото на триъгълника.

Публикувана на: 08-3-2015
7 клас
Задача 1378

В триъгълник АВС
а)    6α = 30β = 5γ . Ако медианата СМ=22см, лицето на триъгълника е?
б)  30α = 5β = 6γ . Ако АС=36см, лицето на триъгълника е?

Публикувана на: 17-5-2013
7 клас
Задача 941

 Точката P е външна за триъгълник ABC и лежи във вътрешността на ъгъл ABC. През точка P са построени прави m и n, съответно успоредни на AB и BC, които пресичат страните BC и AB съответно в точките M и N. Докажете, че: SABC=SABM+SBCN-SCAP

Публикувана на: 14-10-2012
7 клас
Задача 477

В триъгълник  ABC ( <C = 90o ) a:b:c = 4:3:5. Ако средната по дължина страна е 9 см намерета:

a) периметъра на триъгълника

б) лицето на триъгълника ABC

с) височината към хипотенузата на триъгълник ABC.

Публикувана на: 23-11-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo