СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - кенгуру март 2011
От вас задачите - от нас решенията


1
7 клас
Задача 192

Котаракът Филип уловил 12 риби за 3 дни. Всеки ден броя на уловените риби бил по-голям от колкото през предния ден. През третия ден Филип уловил по-малко риби, от колкото през предните два дни общо. Колко риби е уловил Котаракът Филип през третия ден?

A) 5             B) 6                 C) 7                  D) 8                  E) 9

Публикувана на: 12-5-2011
7 клас
Задача 191

Положителното число а е по-малко от 1, а числото b е по-голямо от 1. Кое от следващите числа е с най-голяма стойност?

a)  a . b            b) a + b            c)  a:b              d) b               e) не може да се определи

Публикувана на: 12-5-2011
7 клас
Задача 172

За изпъкналият четириъгълник ABCD е дадено, че AB = AC, <BAD = 80°, <ABC = 75°, и <ADC = 65°. Да се намери  <BDC.

Публикувана на: 04-5-2011
7 клас
Задача 171

Митко стрелял няколко пъти по мишената, като уличвал само петицата, осмицата и десятката. При всяко попъдение, той получавал съответно 5, 8 и 10 точки. Митко успял да събере 99 точки, като само 25% процента от изстрелите му били неуспешни. Колко изстрела е произвел Митко, ако броя на попаденията в осмицата и десятката бил един и същ?

Публикувана на: 04-5-2011
7 клас
Задача 169

Дадени са осем числа: 17, 13, 5, 10, 14, 9, 12 и 16. Кои две от тях могат да се отстранят така, че средно аритметичното  на останалите шест числа да  остане същото както средното аритметично на дадените осем?

A) 12 и 17          B) 5 и 17                C) 9 и 16              D) 10 и 12                  E) 10 и 14

Публикувана на: 04-5-2011
7 клас
Задача 130

Пешеходна пътека тип зебра се състои от бели и черни ивици, които се редуват, като белите ивици са 8 на брой. Ако пътеката започва и завършва с бяла ивица, а широчината на всяка ивица е 50 см, то колко е дължината на пътеката?

Публикувана на: 14-4-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo