СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - квадрат
От вас задачите - от нас решенията


1
7 клас
Категория: квадрат
Задача 1688

Докажете, че ъглополовящите на вътрешните ъгли на един правоъгълник при пресичането си образуват квадрат.

Публикувана на: 22-4-2014
7 клас
Категория: квадрат
Задача 1292

Точка Р е върху диагонала АС на квадрата АВСD, а М е среда на ВС. Ако АР : РС = 1 : 3, намерете ъгъл DMP.

Публикувана на: 13-4-2013
7 клас
Категория: квадрат
Задача 187

Докажете, че ако диагоналите на един четириъгълник са равни, взаимно перпендикулярни и се разполовяват от пресечната си точка, то той е квадрат.

Публикувана на: 08-5-2011
7 клас
Категория: квадрат
Задача 186

Докажете, че ако в правоъгълник един от диагоналите е ъглополовяща на един от ъглите, то той е квадрат.

Публикувана на: 08-5-2011
7 клас
Категория: квадрат
Задача 185

Докажете, че ако диагоналите на един четириъгълник са равни,взаимно перпендикулярни и се разполовяват от пресечната си точка, то той е квадрат.

Публикувана на: 08-5-2011
7 клас
Категория: квадрат
Задача 184

Докажете, че ако диагоналите на ромб са равни, то той е квадрат.

Публикувана на: 08-5-2011
7 клас
Категория: квадрат
Задача 183

Сборът на растоянията от точка М , вътрешна за един квадрат, до четирите му страни е равен на 7 см. Намерете страната на квадрата.

Публикувана на: 08-5-2011
7 клас
Категория: квадрат
Задача 181

точка М е от страната АВ на квадрата АВСD. Сборът на растоянията от М до диагоналите АС и ВD е m. Намерете диагонала на квадрата.

Публикувана на: 06-5-2011
7 клас
Категория: квадрат
Задача 176

Докажете, че ако в един четириъгълник диагоналите са равни и са ъглополовящи на ъглите му, то той е квадрат.

Публикувана на: 06-5-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo