СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - извън класна работа по математика
От вас задачите - от нас решенията


1
7 клас
Задача 1364

Сравнете дробите

         5678901234
A = ————————
         6789012345


         5678901235
B = ————————
         6789012347

Публикувана на: 13-5-2013
7 клас
Задача 1363

Върховете на правилен седмоъгълник са оцветени в два цвята. Да се докаже, че съществуват три от тези върхове, които са оцветени в един и същ цвят и са върхове на равнобедрен триъгълник.

Публикувана на: 13-5-2013
7 клас
Задача 1360

Сборът на 100 естествени числа, всяко от които не надминава 100, е равен на 200. Да се докаже, че от тях могат да се изберат няколко, сборът на които е равен на 100.

Публикувана на: 13-5-2013
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo