СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - задача от конкурс
От вас задачите - от нас решенията


1
7 клас
Задача 941

 Точката P е външна за триъгълник ABC и лежи във вътрешността на ъгъл ABC. През точка P са построени прави m и n, съответно успоредни на AB и BC, които пресичат страните BC и AB съответно в точките M и N. Докажете, че: SABC=SABM+SBCN-SCAP

Публикувана на: 14-10-2012
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo