СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - движение
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 1282

Ако Диана отива на работа с кола, а се връща пеша, това и отнема 1 час и 20 минути. Ако отива и се връща с кола, необходими са и 20 минути. За колко минути Диана отива и се връща пеша?

Публикувана на: 08-4-2013
7 клас
Задача 1207

Камион трябвало да измине разстоянието между градовете А и В за определено време. Два часа след тръгването си шофьорът на камиона забелязал, че е изминал 80 километра и ако продължава да се движи със същата скорост, ще пристигне в град В със закъснение от 15 минути. Затова той увеличил скоростта си с 10 км/ч и пристигнал 15 минути преди определеното време. Намерете разстоянието между А и В и времето, за което камиона е трябвало да измине това разстояние.

Публикувана на: 09-3-2013
7 клас
Задача 1200

В 10 часа тръгва бърз влак от начална гара А за крайна гара Б ,а в 10 часа и 30 минути пътнически влак тръгва от начална гара Б за крайна гара А . Разстоянието между двете гари е 105 км. Пътническият влак изминава 1 км за 1 минута, а бързият - 100 метра за 4 секунди. Да се намери, в колко часа разстоянието между двата влака ще е 45 км .

Публикувана на: 06-3-2013
7 клас
Категория: алгебра, движение
Задача 1192

За да измине разстоянието от А до В турист трябва да се движи със скорост 15 км/час. Първите 3 часа той се движил с тази скорост, след това я увеличил с 33 и една трета % и пристигнал 30 минути по-рано. Колко е разстоянието от А  до В в километри.

Публикувана на: 05-3-2013
7 клас
Задача 1051

От два града разстоянието между които е 84 км., тръгнали един срещу друг едновременно велосипедист и моторист. Намерете на какво разстояние от мястото на тръгване на велосипедиста те ще се срещнат, ако за изминаването на 2 км., велосипедистът изразходва толкова време, колкото е нужно на моториста за изминаването на 5 км.

отг. 24 км.

Публикувана на: 04-1-2013
7 клас
Задача 1050

В 10 ч. сутринта от град А за град Б тръгнал влак, а в 14 ч. и 15 мин. същия ден от В за А тръгнал друг влак, скоростта на който била 66  цяло и 2/3 % от тази на първия . Ако е известно , че първият влак е пристигнал на гара В в 20 часа същия ден, да се намери в колко часа двата влака са се срещнали и колко е пътувал всеки от тях.

Публикувана на: 04-1-2013
7 клас
Задача 1049

 В 9 ч. сутринта от гр. А за гр. В тръгнал влак, а в 10ч. и 15 мин. същия ден от В за А тръгнал друг влак, скоростта на който била 2/3 от тази на първия. Намерете в колко часа двата влака са се срещнали, ако е известно, че първият е пристигнал на гара В точно в 21 ч. на същия ден.

Публикувана на: 04-1-2013
7 клас
Задача 1048

От две гари тръгват едновременно един срещу друг два влака. Намерете след колко юаса те ще се срещнат, ако е известно, че единият може да измине разстоянието за между тези гари за 2 ч. и 20 мин., а другият за 3 ч. и 30 мин.

Публикувана на: 04-1-2013
7 клас
Категория: движение
Задача 657

 

Бабата на Камен го поканила за обяд в 12 часá. След като избрал маршрута, той
преценил, че ако тръгне в 10 часá и 30 минути с ролери, ще закъснее с 15 минути.
Затова Камен тръгнал в 10 часá и 30 минути с велосипед по същия маршрут и
пристигнал с 20 минути по-рано от уречения час. Скоростта на Камен с ролери е със
7 кm/h по-малка, отколкото скоростта му с велосипед. Колко километра е
маршрутът от дома на Камен до дома на баба му?
Публикувана на: 13-2-2012
7 клас
Категория: движение
Задача 655

Димитър трябвало да отиде на училище и да се върне обратно вкъщи за 1 h 20 min. В училище той се забавил 17 min и за да се прибере навреме, на връщане увеличил скоростта си с 1 km/h спрямо тази на отиване. Ако на отиване към училище Димитър се е движил с 3 km/h, намерете:
а) колко метра е разстоянието от дома до училището;

б) колко време се е движил на отиване и колко - на връщане.

Публикувана на: 12-2-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo