СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - ге
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 169

Дадени са осем числа: 17, 13, 5, 10, 14, 9, 12 и 16. Кои две от тях могат да се отстранят така, че средно аритметичното  на останалите шест числа да  остане същото както средното аритметично на дадените осем?

A) 12 и 17          B) 5 и 17                C) 9 и 16              D) 10 и 12                  E) 10 и 14

Публикувана на: 04-5-2011
7 клас
Задача 130

Пешеходна пътека тип зебра се състои от бели и черни ивици, които се редуват, като белите ивици са 8 на брой. Ако пътеката започва и завършва с бяла ивица, а широчината на всяка ивица е 50 см, то колко е дължината на пътеката?

Публикувана на: 14-4-2011
7 клас
Задача 84

Трима души играели на карти с парично залагане. Парите, които  всеки един от тях имал в началото, се отнасяли тъй както 7:6:5. След завършване на играта сумите, който притежавали, се отнасяли съответно както 6:5:4. Един от играчите спечелил 12 лв. С каква сума е почнал играта всеки от тримата?

Публикувана на: 21-3-2011
7 клас
Категория: алгебра
Задача 29

Сборът от цифрите на числото, равно на 1099 -99 е:   

А) 874             Б) 892                В) 99                 Г) 883

Публикувана на: 11-2-2011
7 клас
Категория: алгебра
Задача 28

Дребосъчето може да изяде една голяма торта за 1 час, а двамата с Карлсон изяждат същата торта за 24 мин. За колко минути  Карлсон може сам да изяде тортата?

Публикувана на: 11-2-2011
7 клас
Категория: алгебра
Задача 13

Вчера купих 1 кг. домати. Днес, когато отново трябваше да купя 1 кг. домати видях, че цената им е с 30 ст. по-висока. Пресметнах, че с парите, които мама ми е дала за 1 кг мога да купя 880 грама домати. Каква е била цената на доматите вчера?

Публикувана на: 04-2-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo