СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - ге
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 356

В една торба имате 40 топчета- 10 жълти,10 сини, 10 червени и общо 10 зелени и оранжеви топчета. Какъв е минималния брой топчета, който трябва да изтеглите, за да имате 10 топчета с еднакъв цвят? Обяснете отговора си?

Публикувана на: 28-8-2011
7 клас
Задача 355

Група приятели купуват подарък. Ако всеки от тях даде по 2 EUR ,ще се съберат с 5 EUR по-малко от цената на подаръка. Ако всеки от тях даде по 3 EUR ще се съберат с 3 EUR повече. Каква е цената на подаръка? Колко на брой са приятелите?

Публикувана на: 28-8-2011
7 клас
Задача 354

Фреди има червена, зелена и жълта ябълка. Червената и зелената ябълка тежат заедно два пъти повече от жълтата. Жълтата тежи с 30 грама по-малко от зелената. Жълтата и зелената тежат общо 370 гр. Колко тежи всяка една от ябълките?

Публикувана на: 27-8-2011
7 клас
Задача 264

Разложете на множители израза:

А = (2+5х)2 - (х-8)2  и намерете корените на уравнението А = 0.

Публикувана на: 03-6-2011
7 клас
Задача 249

В ромба ABCD ъгълът ABC=120 градуса и AC=42 см. Ако точките M и N лежат на AC и   BM и DN са ъглополовящисъответно на ъгъл CBD и ADB периметъраът на четириъгълника BMDN е:

Публикувана на: 30-5-2011
7 клас
Категория: геометрия
Задача 247

Ако двете страни на триъгълник са съответно 20 и 18 сантиметра и височините спуснати към тях едната е с 1 см по- дълга намерете лицето на триъгълника

Публикувана на: 30-5-2011
7 клас
Задача 245

За ъглите алфа, бета и гама на триъгълник ABC е известно че са така както 5:1:6, ако AB = 60 см намерете растоянието от точка А до медианата CM в сантиметри.

Публикувана на: 29-5-2011
7 клас
Категория: геометрия
Задача 244

В триъгълник ABC ъглополовящите AL и BL се пресичат в точка O, ако ъгъл AOB = 132 градуса големината на ъгъл ACB в градуси е.

Публикувана на: 29-5-2011
7 клас
Категория: геометрия
Задача 243

В правоъгъника АBC C=90 и ъгъл ABC = 60 градуса, ако ъглополовящата BL - 12см намерете дължината на AC в сантиметри.

Публикувана на: 29-5-2011
7 клас
Задача 240

коренът на уравнението:

(x+3)2 - x(x+4)=5

Публикувана на: 29-5-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo