СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - ге
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Категория: алгебра, уравнения
Задача 545

В три вагона на един влак се возят 162 пътници.3/5 от броя на пътниците в първия вагон са равни на 3/4 от тези във втория вагон и на 1/3 от пътниците в третия вагон. По колко души са се возили във всеки вагон?

Публикувана на: 02-1-2012
7 клас
Задача 531

(2х + 3) (2x - 3) - 4(x + 2)2 = 7
x |2a + 5| +3 |2а + 5| = 1
за кое а уравненията са еквивалентни.

Публикувана на: 17-12-2011
7 клас
Задача 530

(2х+3) (2x+3) - 4(x+2)2 = 7
x |2a+5| +3 |2а+5| = 1
за кое а уравненията са еквивалентни.

Публикувана на: 17-12-2011
7 клас
Задача 477

В триъгълник  ABC ( <C = 90o ) a:b:c = 4:3:5. Ако средната по дължина страна е 9 см намерета:

a) периметъра на триъгълника

б) лицето на триъгълника ABC

с) височината към хипотенузата на триъгълник ABC.

Публикувана на: 23-11-2011
7 клас
Задача 428

u + 90 x3yz + 25y2 z2
Намерете липсващия едночлен u така, че многочлена да е точен квадрад на двучлена.

Публикувана на: 17-10-2011
7 клас
Задача 402

4x(1-1x)-(3x-6x2):(-3x)+x2
да се приведe в нормален вид

Публикувана на: 02-10-2011
7 клас
Категория: алгебра
Задача 370

За x = (-3)3+(-5)2 намерете стойноста на израза

3 . |3 - x| - 2 . |x - 2| - (-3)3=

Публикувана на: 18-9-2011
7 клас
Категория: алгебра
Задача 369

-6:(-(1/3))-(-2)2-16:4

Публикувана на: 17-9-2011
7 клас
Категория: алгебра
Задача 358

Кое число е най-вероятно да получите ако хвърлите два пъти зарче и сумирате получените числа?

Публикувана на: 28-8-2011
7 клас
Задача 357

С колко процента ще се измени лицето на правоъгълник ако увеличите едната му страна с 10% и намалите другата с 20%?

Публикувана на: 28-8-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo