СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - ге
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 594

Фирма внесла определена сума в банка на едноседмичен срочен влог, при годишна лихва 6%.

След два месеца изтеглила 802 лева и в сметката останала внесената сума.Каква е била първоначалната внесена сума?

Публикувана на: 15-1-2012
7 клас
Задача 580

Един от ъглите, получени при пресичането на две прави, е с 30° по-голям от другия. Намерете по-малкия ъгъл в градуси.

Публикувана на: 09-1-2012
7 клас
Задача 579

Ако xy= -2 и x3+y3= -7 , то  x5y2+x2y5 е равно на?

Публикувана на: 09-1-2012
7 клас
Задача 578

Многочленът ax-5a+2x-10 се дели на двучлена :

А) a+2       Б) x+5

В)a-2         Г) a+x    и Защо?

Публикувана на: 09-1-2012
7 клас
Категория: алгебра, проценти
Задача 577

Цената на ботуши е 120 лв. При разпродажба новата цена е 105 лв. Намалението в проценти е?

Публикувана на: 09-1-2012
7 клас
Категория: алгебра, проценти
Задача 576

Антон тежи 56 kg.  и е с 12% по-тежък от Иван. Иван тежи?

Публикувана на: 09-1-2012
7 клас
Задача 571

На въпроса на колко години е синът му един баща отговорил: „Ако на сина му удвоите годините сега и ги намалите с утроената му възраст преди 6 години, ще се получи възрастта му сега.“ На колко години е сега момчето?

Публикувана на: 07-1-2012
7 клас
Категория: алгебра, уравнения
Задача 556

(x-1)2-9x2 = 0

Публикувана на: 04-1-2012
7 клас
Категория: алгебра, работа
Задача 553

Един комбайн може да ожъне един блок за 16 часа, а друг комбайн за 24 часа. След като двата заедно жънали 4 часа, втория се е повредил и само първия ожънал блока. За колко време е ожънат блока?

Публикувана на: 04-1-2012
7 клас
Категория: уравнения, алгебра
Задача 549

4(y-1)3-(1-y)2 = 0

Публикувана на: 04-1-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo