СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - ге
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Категория: алгебра
Задача 887

Разполагаме с везна с две блюда и три теглилки съответно от 2 кг, 5 кг и 11 кг. Колко предмета с различни тегла можем да претеглим с помощта на везната, ако в едно претегляне участва само 1 предмет?

Публикувана на: 28-8-2012
7 клас
Категория: алгебра
Задача 878

В един тест част от задачите са трудни , а останалите лесни. За верен отговор на задача от трудните се дава 3 точки , а на лесните -1 точка .Дадох верни отговори на 18 задачи. Колко точки е възможно да съм получил?

Публикувана на: 08-8-2012
7 клас
Категория: алгебра, проценти
Задача 877

Ако числото А е с75% по малко от В , то с колко процента В е по-голямо от А?

Публикувана на: 08-8-2012
7 клас
Задача 809

Най-малката стойност на израза  x2 - 2x + 4  e? ( моля за подробно обяснение, за принципа на решаване, когато се търси НМС на цислов израз, ако може :) )

Публикувана на: 02-5-2012
7 клас
Задача 808

За кои цели стойности на параметъра m уравнението 3mx + 2x = (2m +3)х + 6 има за корен естествено число?

Публикувана на: 02-5-2012
7 клас
Задача 805

Ако x2 + 6x + y2 -10y= -34, то намерете стойността на x3 + y3

Публикувана на: 30-4-2012
7 клас
Задача 804

Равенството x3- ax+ 6=(x- 1)(x- 2)(x+ b) е тъждество при кои стойности на а и b?

Публикувана на: 30-4-2012
7 клас
Задача 714

Aко триъгълник ABC e еднакав на триъгълник DEF и триъгълник DEF е еднакав на триъгълник GNK, какво заключение може да се направи за триъгълник ABC и триъгълник GNK? Как се обосновава този извод?

Публикувана на: 08-3-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo