СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - геометрични фигури и тела
От вас задачите - от нас решенията


1
7 клас
Задача 2181

Намерете в квадратни метри лицето на мнотоъгълника,ако данните са в дециметри.

АВ = 8 дц. ВС=8 дц.СЕ=10 дц. ЕА= 2 дц.  Дадена е апотемата на триъгълника ЕСD  2 дц.

 

Публикувана на: 22-9-2017
7 клас
Задача 1787

Правоъгълник с лице 128 кв. см има дължина, която е 2 пъти по-голяма от широчината му. Правилна петоъгълна пирамида с височина 18 см има основа с периметър, който е с 13 см по-малък от периметъра на правоъгълника. Намерете:

а) дължината на основен ръб на пирамидата 

б) обема на пирамидата в кубични дециметри и кубични милиметри, ако апотемата на основата и е 5 см.

Публикувана на: 02-9-2014
7 клас
Задача 1784

Многостен е получен, като от куб с ръб 3 см е изрязана пирамида с основа, която съвпада с една от стените на куба, и връх, лежащ на стената на куба, която е срещуоложна на стената, основа на пирамидата. Пресметнете обема на получения многостен.

Публикувана на: 02-9-2014
7 клас
Задача 1783

Дървен куб е потопен в зелена боя и след изсъхването и е разрязан на 27 еднакви кубчета. Намерете отношението на броя на получените кубчета, които имат точно две оцветени в зелено стени, към броя на тези, които имат три оцветени стени.

Публикувана на: 02-9-2014
7 клас
Задача 1418

                  За ушиването на клош пола Дани изрязала квадратно парче плат със страна 150 см.За да направи кройката на полата тя прегънала парчето на две  , така че да се получи правоъгълник, след това още на две  за да получи квадрат, така че изрязаните краища да се срещнат. От ъгъла където няма изрязани краища направила очертаване на талия и дължина на полата, като направила две дъги с радиуси  съответно 20см и 75см. После изрязала плата на две дъги и като го разгънала получила парче, ограничено от една голяма окръжност и до центъра една малка . На по-малката окръжност прешила ластик , широк 4 см., като по този начин  намалила дължината на полата с 4см. На по-голямата окръжност направила подгъв с ширина 1см.

 а/ Колко квадратни сантиметра е полата?      
б/ Колко сантиметра е дълга полата?         
в/Колко сантиметра е дълъг подгъва на полата?  

Публикувана на: 22-8-2013
7 клас
Задача 1417

 

            Футболна топка е съшита от 20 еднакви бели парчета с формата на правилен шестоъгълник с обиколка по 25,2см.всяко и още 12 черни парчета с формата на правилен петоъгълник. Всяко черно парче граничи само с бели, а всяко бялo парче граничи с три черни и три бели парчета. Зашиването на две страни с един шев .                                                                                          
а/    Колко сантиметра е обиколката на едно черно парче ?
б/     Колко шевове има топката?
в/     Колко сантиметра е общата дължина на шевовете?                                                                                                                                     

    

Публикувана на: 22-8-2013
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo