СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - алгебра
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 264

Разложете на множители израза:

А = (2+5х)2 - (х-8)2  и намерете корените на уравнението А = 0.

Публикувана на: 03-6-2011
7 клас
Задача 240

коренът на уравнението:

(x+3)2 - x(x+4)=5

Публикувана на: 29-5-2011
7 клас
Задача 230

Намерете (обяснете) най-малката стойност на израза

2 - 28а + 21

 

Публикувана на: 25-5-2011
7 клас
Задача 229

Колко положителни цели числа са делители на числото :

892 -2.26.89 + 262

Публикувана на: 25-5-2011
7 клас
Категория: алгебра, многочлени,
Задача 227

При кои стойности на параметъра  "а"  многочленът

(х-1)-  ах(3х+1)(1-3х)  е от втора степен ?

Публикувана на: 24-5-2011
7 клас
Задача 220

Кои са  решенията на неравенството

- 3 - х < 0

Публикувана на: 20-5-2011
7 клас
Задача 206

За кои стойности на параметъра  "а" коренът на уравнението

х(х - а) - 2ах - а = (х - 1)( х + а) - 5   е положителен?

 

Публикувана на: 18-5-2011
7 клас
Задача 205

Пресметнете рационално:

а) 2008 2 - 2 . 2008 . 8 + 8 2

б) 999 2 + 2 . 999 + 1

в) 1002 . 998

г) ( 102- 1 ) . ( 10 4 + 10 2 + 1 )

 

Публикувана на: 18-5-2011
7 клас
Задача 191

Положителното число а е по-малко от 1, а числото b е по-голямо от 1. Кое от следващите числа е с най-голяма стойност?

a)  a . b            b) a + b            c)  a:b              d) b               e) не може да се определи

Публикувана на: 12-5-2011
7 клас
Задача 169

Дадени са осем числа: 17, 13, 5, 10, 14, 9, 12 и 16. Кои две от тях могат да се отстранят така, че средно аритметичното  на останалите шест числа да  остане същото както средното аритметично на дадените осем?

A) 12 и 17          B) 5 и 17                C) 9 и 16              D) 10 и 12                  E) 10 и 14

Публикувана на: 04-5-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo