СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - алгебра
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Категория: алгебра, проценти
Задача 576

Антон тежи 56 kg.  и е с 12% по-тежък от Иван. Иван тежи?

Публикувана на: 09-1-2012
7 клас
Задача 571

На въпроса на колко години е синът му един баща отговорил: „Ако на сина му удвоите годините сега и ги намалите с утроената му възраст преди 6 години, ще се получи възрастта му сега.“ На колко години е сега момчето?

Публикувана на: 07-1-2012
7 клас
Категория: алгебра, уравнения
Задача 556

(x-1)2-9x2 = 0

Публикувана на: 04-1-2012
7 клас
Категория: алгебра, работа
Задача 553

Един комбайн може да ожъне един блок за 16 часа, а друг комбайн за 24 часа. След като двата заедно жънали 4 часа, втория се е повредил и само първия ожънал блока. За колко време е ожънат блока?

Публикувана на: 04-1-2012
7 клас
Категория: уравнения, алгебра
Задача 549

4(y-1)3-(1-y)2 = 0

Публикувана на: 04-1-2012
7 клас
Категория: алгебра, уравнения
Задача 545

В три вагона на един влак се возят 162 пътници.3/5 от броя на пътниците в първия вагон са равни на 3/4 от тези във втория вагон и на 1/3 от пътниците в третия вагон. По колко души са се возили във всеки вагон?

Публикувана на: 02-1-2012
7 клас
Задача 531

(2х + 3) (2x - 3) - 4(x + 2)2 = 7
x |2a + 5| +3 |2а + 5| = 1
за кое а уравненията са еквивалентни.

Публикувана на: 17-12-2011
7 клас
Задача 530

(2х+3) (2x+3) - 4(x+2)2 = 7
x |2a+5| +3 |2а+5| = 1
за кое а уравненията са еквивалентни.

Публикувана на: 17-12-2011
7 клас
Задача 428

u + 90 x3yz + 25y2 z2
Намерете липсващия едночлен u така, че многочлена да е точен квадрад на двучлена.

Публикувана на: 17-10-2011
7 клас
Категория: алгебра
Задача 370

За x = (-3)3+(-5)2 намерете стойноста на израза

3 . |3 - x| - 2 . |x - 2| - (-3)3=

Публикувана на: 18-9-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo