СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - алгебра
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 809

Най-малката стойност на израза  x2 - 2x + 4  e? ( моля за подробно обяснение, за принципа на решаване, когато се търси НМС на цислов израз, ако може :) )

Публикувана на: 02-5-2012
7 клас
Задача 808

За кои цели стойности на параметъра m уравнението 3mx + 2x = (2m +3)х + 6 има за корен естествено число?

Публикувана на: 02-5-2012
7 клас
Задача 805

Ако x2 + 6x + y2 -10y= -34, то намерете стойността на x3 + y3

Публикувана на: 30-4-2012
7 клас
Задача 804

Равенството x3- ax+ 6=(x- 1)(x- 2)(x+ b) е тъждество при кои стойности на а и b?

Публикувана на: 30-4-2012
7 клас
Категория: алгебра, уравнения
Задача 615

Ива засадила по равен брой доматен разсад в два парцела, като оформила 6 реда в първия и 9 реда във втория. Колко корена общто е разсадът, ако в ред от първия парцел има с 4 корена повече, отколкото в ред от 2-рия.

Публикувана на: 24-1-2012
7 клас
Категория: алгебра
Задача 609

Сборът на три числа е х2. Първото число е х, второто - . Третото число изразено с х е?

Публикувана на: 21-1-2012
7 клас
Задача 594

Фирма внесла определена сума в банка на едноседмичен срочен влог, при годишна лихва 6%.

След два месеца изтеглила 802 лева и в сметката останала внесената сума.Каква е била първоначалната внесена сума?

Публикувана на: 15-1-2012
7 клас
Задача 579

Ако xy= -2 и x3+y3= -7 , то  x5y2+x2y5 е равно на?

Публикувана на: 09-1-2012
7 клас
Задача 578

Многочленът ax-5a+2x-10 се дели на двучлена :

А) a+2       Б) x+5

В)a-2         Г) a+x    и Защо?

Публикувана на: 09-1-2012
7 клас
Категория: алгебра, проценти
Задача 577

Цената на ботуши е 120 лв. При разпродажба новата цена е 105 лв. Намалението в проценти е?

Публикувана на: 09-1-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo