СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - алгебра
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 1475

a_ b+ a + b

 

Публикувана на: 17-10-2013
7 клас
Категория: алгебра, текстова
Задача 1419

Печалбата на фирма през втората година е два пъти по-голяма от тази през първата година, а печалбата през третата година е с 27000 повече от тази през първата година. Произведението на печалбата през първата и третата година  е равно на квадрата на печалбата през втората година.

а/ Колко хил. лева е печалбата през втората година?             
б/ Какъв е темпа на  разтеж на печалбата през третата година?                  
в/ Колко хил. лева е печалбата през прървата година?

Публикувана на: 22-8-2013
7 клас
Категория: алгебра, движение
Задача 1192

За да измине разстоянието от А до В турист трябва да се движи със скорост 15 км/час. Първите 3 часа той се движил с тази скорост, след това я увеличил с 33 и една трета % и пристигнал 30 минути по-рано. Колко е разстоянието от А  до В в километри.

Публикувана на: 05-3-2013
7 клас
Задача 1091

Когато попитали Анна на колко е години, тя отговорила: „Умножи възрастта ми по 99, добави към полученото число 208 и от него извади 99. Така ще получиш точно 1000.“ На колко години е Анна?

Публикувана на: 23-1-2013
7 клас
Задача 1090

На вечеря сте 5 души. Ако всеки иска да каже „Наздраве!“ с всеки, колко на брой наздравици ще има?

Публикувана на: 23-1-2013
7 клас
Задача 982

Разложете квадратните тричлени, чрез отделяне на точен квадрат:

3x2 - 5x +7

отг. неразложим

Публикувана на: 14-11-2012
7 клас
Задача 980

Намерете нормалния вид на многочлена, тъждествено равен на израза:

M= (m+x)3 - x2 ( mx+m+1) - (m2 - 3)(x+m)

а) За коя стойност на параметъра m коефициентът на члена от трета степен е -5 ?

б) За коя стойност на параметърът m при x = 1 стойността на М е 3 ?

Публикувана на: 08-11-2012
7 клас
Категория: алгебра
Задача 887

Разполагаме с везна с две блюда и три теглилки съответно от 2 кг, 5 кг и 11 кг. Колко предмета с различни тегла можем да претеглим с помощта на везната, ако в едно претегляне участва само 1 предмет?

Публикувана на: 28-8-2012
7 клас
Категория: алгебра
Задача 878

В един тест част от задачите са трудни , а останалите лесни. За верен отговор на задача от трудните се дава 3 точки , а на лесните -1 точка .Дадох верни отговори на 18 задачи. Колко точки е възможно да съм получил?

Публикувана на: 08-8-2012
7 клас
Категория: алгебра, проценти
Задача 877

Ако числото А е с75% по малко от В , то с колко процента В е по-голямо от А?

Публикувана на: 08-8-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo