СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - Цели изрази
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 981

Разложете многочлените:

а) а2 - 3ab - 10b2

б) a3 - 3a + 2

в) 4x2 - 3x - 1

Публикувана на: 14-11-2012
7 клас
Задача 980

Намерете нормалния вид на многочлена, тъждествено равен на израза:

M= (m+x)3 - x2 ( mx+m+1) - (m2 - 3)(x+m)

а) За коя стойност на параметъра m коефициентът на члена от трета степен е -5 ?

б) За коя стойност на параметърът m при x = 1 стойността на М е 3 ?

Публикувана на: 08-11-2012
7 клас
Категория: цели изрази
Задача 959

Намерете най-малката стойност на израза  ( x - 1 )2  +  1.

Публикувана на: 20-10-2012
7 клас
Задача 957

Произведението ( x - х + 1) . ( x + x - 1) е тъждествено равно на ... ?

Публикувана на: 20-10-2012
7 клас
Задача 947

Приведете многочлена, равен на израза M = (m - x-2)2 - m(m + x- 3), в нормален вид. Напишете M, ако

а) свободният му член е |-7|

b) коефициентът на члена от първа степен е -11 + 3 : 1/3

Публикувана на: 18-10-2012
7 клас
Задача 946

Опростете израза 

B=(3x-2)3 - 3x(3x+1)(3x-1) - (x+3)(x-2) и намерете числената му стойност, ако

 

а) x= (772 - 2.75.77 + 752) / -2

b) x= (372 - 352) / (202 - 162)

Публикувана на: 18-10-2012
7 клас
Задача 485

(-ax2+1)2+(4a2x3+2ax-6ax4):(-2ax)-(a+x2)(x2-a)-2(3/2-x2)

За коя стойност на параметъра  а:

а) степента многочлена ще се намали с 1 ?

б) многочленът не съдържа едночлен от втора степен ?

в) коефициентът пред втората степен е равен на свободния член ?

Публикувана на: 26-11-2011
7 клас
Категория: цели изрази
Задача 426

Пресметнете стойността на израза:

а) 24 / (572-272)

б) (1962-1542) /  (72-282)

в) (48.172-21.172-17.172) / (222-212)

г) 6,0922+2.6,092.3,908+3,9082

д) 20082-2.(2008,52-0,52)+20092

е) 193-3.192.17+3.19.172-173

Публикувана на: 16-10-2011
7 клас
Категория: цели изрази
Задача 415

Намерете числената стойност на израза:

а) 4a2+20a+25  за а=12,5  и  за а= -2,5

б) x2-2xy+y2   за x=101  и  y=1,     за  x=-98  и  y=2

 

Публикувана на: 06-10-2011
7 клас
Категория: цели изрази
Задача 414

Разложете многочлена:

а)  9a6 - 6a3b2+b4

б) 9x8+4y2-12x4y

в) b10  - a2b5+o,25a4

Публикувана на: 06-10-2011
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo