СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - Равнобедрен триълник
От вас задачите - от нас решенията


1
7 клас
Задача 2326
Даден е равнобедрен триъгълник ABC (AC=BC) и точки M и N съответно върху бедрата AC и BC такива ,че 3CM=BC и 3CN=AC. Докажете,че правата MN е успоредна на АB.
Публикувана на: 10-6-2018
7 клас
Задача 2325

Даден е равнобедрен триъгълник ABC(AC=BC)и точки M и N съответно върху бедрата AC и BC такива, че 4BM = BC и 4AN = AC. Докажете,че правата MN е успоредна на AB.

Публикувана на: 10-6-2018
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo