СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - Прави
От вас задачите - от нас решенията


1
7 клас
Категория: Ъгли и прави
Задача 2212
При пресичането на две прави с трета единият от двойка прилежащи ъгли е 135 градуса, а другият е 33,(3)% от него. Докажете , че правите са успоредни.
Публикувана на: 11-11-2017
7 клас
Задача 1387

 Точката Q е от равнината на успоредника ABCD и не лежи на правата AC . През върховете A и C са построени прави, съответно успоредни на правите QC и QA и пресечната им точка е означена с P . Да се докаже, че правите QP,AC и BD се пресичат в една точка.

Публикувана на: 05-6-2013
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo