СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас - ИЗПИТ
От вас задачите - от нас решенията


1
7 клас
Задача 1709

Височините АА1,ВВ1 и СС1 на остроъгълния триъгълник ABC се пресичат в точка H. Ако ъгъл HAB: ъгъл НВА =2:3 и ъгъл НВС:ъгъл НСВ=1:2, намерете  големината на ъгъл СА1В1 в градуси.

Публикувана на: 11-5-2014
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo