СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Задача 2411

Точките А,В и С лежат на една права, като В е между А и С. В една и съща полуравнина са построени равностранните триъгълници АВМ и ВСР. Намерете ъгъла между правите АР и СМ.

Публикувана на: 13-3-2019
7 клас
Задача 2410

Точките А,В и С лежат на една права, като В е между А и С. В една и съща полуравнина са построени равнотанни триъгълници АВМ и ВСР. Намерете ъгъла между правите АР и СМ.

Публикувана на: 13-3-2019
7 клас
Задача 2408

Осем човека са седнали на кръгла маса. По колко начина могат да се разбият на четири двойки така, че всяка двойка да може да си стисне ръцете, без да пресича ръкостискането на друга двойка? 

Публикувана на: 02-3-2019
7 клас
Задача 2407

В равнобедрения триъгълник АВС   М е произволна точка от основата АВ. Докажете, сборът от разстоянията от М до бедрата на триъгълника е равен на височината към бедрото.

Публикувана на: 01-3-2019
7 клас
Задача 2401

От град А за град В потеглил автобус със скорост 40 km/h. 15 min след тръгването той срещнал лека кола, идваща от град В със скорост 50 km/h. Леката кола пристигнала в град А и след престой от 15 min тръгнала обратно за В. На 20 km от В леката кола настигнала автобуса. Да се намери: а/ разстоянието АВ ; б/ колко часа след срещата леката кола е настигнала автобуса.

Публикувана на: 12-1-2019
7 клас
Категория: движение, ПМТ 2014
Задача 2400

От град А за град В в 8 часа едновременно тръгнали камион със скорост 60 км/ч и лека кола със скорост 90 км/ч. В град С намиращ се на пътя между А и В камионът спрял да разтовари стока и след престой от 1 час и 20 мин. продължил към В със скорост 65 км/ч. Леката кола стигнала в В, престояла 1 час и 8 мин., тръгнала обратно към А със скорост 120 км/ч и срещнала камиона 1 час 36 мин след тръгването му от С. В колко часа и на какво разстояние от В леката кола е срещнала камиона, ако разстоянието от С до В е 2 пъти по-голямо от разстоянието от А до С.

Публикувана на: 08-1-2019
7 клас
Категория: смеси и сплави
Задача 2398

Разполагаме с две сплави на злато и сребро. В първата отношението им е 3:2, а във втората 3:4. Взета е една част от първата и две части от втората.

а/ Намерете какво е отношението на на златото и среброто в новополучената сплав

б/ Ако в новополучената сплав има с 21 грама повече сребро, отколкото злато, намерете по колко грама от всяка сплав са взети

Публикувана на: 04-1-2019
7 клас
Задача 2396

Работници нарязали на 13 равни по тегло части релса, тежаща 10 т. Частите трябва да бъдат превозени с камиони. Всеки камион може да вози до 3 т товар. Най-много колко части може да натоварят работниците на един камион? Най-малко с колко камиони може да превозят частите?

Публикувана на: 02-1-2019
7 клас
Категория: работа
Задача 2394

Двама работници, като работят заедно с еднаква производителност, могат да свършат една поръчка за 5 h. Единият от тях увеличил своята производителност с 40 %. За колко време работниците ще изпълнят поръчката и каква част от работата ще свърши всеки от тях?

Публикувана на: 27-12-2018
7 клас
Категория: работа
Задача 2393

Трима работници боядисват един офис. Първият може да боядиса 1/4 от офиса за 3 дни, а вторият за 5 дни може да свърши 25% от цялата работа. Производителността на първия към производителността на третия се отнася както 5 : 4 . Първият и третият работили два дни, след което се включил и вторият. Колко дни са работили заедно, за да свършат цялата работа?

Публикувана на: 27-12-2018
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo