СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 7 клас
От вас задачите - от нас решенията


7 клас
Категория:
Задача 2306

Али и Марти  са сестри.Спестените пари от студентската бригада внесли на депозит за една година в различни банки.Али внесла 1200лв.в Банка X с годишна лихва 6 % ,а Марти -1000 лв.в Банка Y с годишна лихва 8 % .След изтичане на договорите,изтеглили спестяванията си и платили всяка по 600 лв.такса за обучение.С останалите пари решили да направят подарък на родителите си - екскурзия до Париж.Вариантите са два: цена за двама с автобус 1100 лв. ,а със самолет -1280 лв.

а)Колко лева е имала Али след една година?

б) Колко лева е имала Марти след една година?

в)Колко лева са им останали (общо) след заплащане на таксите?

г)За коя екскурзия ще им стигнат парите?

Публикувана на: 19-4-2018
7 клас
Категория:
Задача 2305
Публикувана на: 19-4-2018
7 клас
Категория:
Задача 2304
Публикувана на: 19-4-2018
7 клас
Задача 2300

Параход плавал по течението на река със скорост 24km/h. При движението му срещу течението от него се отделил сал. Когато параходът изминал 15km (от момента на отделянето на сала) сала се намирал на 20km от него. Намерете скоростта на парахода в спокойни води.

Публикувана на: 16-4-2018
7 клас
Категория: неравенства
Задача 2295

(x+a)2-(a+1)(2a+x)<=x(x-1)

Публикувана на: 04-4-2018
7 клас
Категория: Геометрия
Задача 2290

Даден е остроъгълен триъгълник ABC, в който ъгъл ACB=45 градуса. Височините му CD и BP се пресичат в точка H. 

a) Докажете, че AP=PH

б) Ако BC=2PD, намерете градусната мярка на ъгъл DCB. 

Публикувана на: 02-4-2018
7 клас
Категория: Триъгълник
Задача 2282
Публикувана на: 04-3-2018
7 клас
Задача 2281

На чертежа АС=AN, AB=AM и ACB=ANM=90°.

Ако AC=CM,намерете:

a) ъглите на AMB;

b) ъглите на MBO;

в) P на ABM ако P на ANC=24см;

г) P на ANC ако P на ABM=30см

Публикувана на: 04-3-2018
7 клас
Категория:
Задача 2280
Публикувана на: 25-2-2018
7 клас
Задача 2278

Отивайки на трeнировка, Иван изминава 4/7 от разстоянието за 20 минути. За колко минути изминава останалото разстояние, ако се движи със същата скорост?

Публикувана на: 22-2-2018
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo