СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас - числови изрази
От вас задачите - от нас решенията


1
6 клас
Задача 1398

Числената стойност на израза А = 125 х3 - 3 x + 6,4 , ako x = - 0,2 e :

Публикувана на: 11-6-2013
6 клас
Категория: числови изрази
Задача 1397

Стойността на израза е: ( - 5 )3 + ( - 9 )2 + 43

Публикувана на: 11-6-2013
6 клас
Задача 1396

За кои стойности на x :  2.| x - 3 | = 14

Публикувана на: 11-6-2013
6 клас
Задача 1395

 3xy.(2x +3y) - ( 6.x3 .y - x2.y2) : x  е  равен на?

Публикувана на: 11-6-2013
6 клас
Задача 1394

Да се намерят стойностите на параметъра а, за които многочленът   a( x2 - 2 ) - ( a + 3x )( 2x - 1 )  има равни коефициенти пред x2 и  x.

Публикувана на: 11-6-2013
6 клас
Задача 863

Опростете и пресметнете стойността на израза:

                                                1
а)  1000a3 - 998a3  при а = ——;
                                                2

                                                    1
б) -2xy + 13xy +19xy  при x = —— , y = -2;
                                                   15

в)  4x3 - (3x3 - 4x3) при x =  -1;
 

г)  (64bx + 36 bx) :(72b - 62b) при x = 0,45.

Публикувана на: 18-7-2012
6 клас
Задача 815

Намерете многочлен А, за който:

а) (a + b)2 + A = (a - b)2;
б) (a - b)2 + A = (b - a)2;
в) (a - b)2 + A = (a + b)2;
г) x2 + x + 1 + A = ( x - 1)2 + 1;
д) 2z2 - 5z + 6 + A = ( z + 1)2 + ( z - 1)2

Публикувана на: 07-5-2012
6 клас
Задача 814

Приведете многочлена в нормален вид

   x2 + 5x - 4                  x2 - 3x + 4
———————   -   ——————
           2                                 3

Публикувана на: 07-5-2012
6 клас
Задача 813

Ако u = 2x + y  и  v = x - yx  пресметнете:

а)  u + 2vu + v;
б) u - v;
в) v ( u - v );
г)  uv - v 2

Публикувана на: 06-5-2012
6 клас
Задача 372

Пресметнете:

         2         1
а)     — :  1 — + 5,5
          3        3

         1                     5            
б)     — :  0,11  +  — . 2
         7                    7    

            1           3             
в)   5  —   -  3 — : 0,8
            3           7    

                1                       
г)   2,1 :  —   -  5,2 : 4
                3              

Публикувана на: 19-9-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo