СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас - цели изрази
От вас задачите - от нас решенията


12
6 клас
Задача 1901

Намерете произведението на едночлените: 0,5abc и 3,4а2bc3.

Публикувана на: 26-4-2015
6 клас
Задача 1900

Намерете произведението на едночлените: 3х2 y и 2ху3

Публикувана на: 26-4-2015
6 клас
Категория: цели изрази
Задача 1899

 

Публикувана на: 26-4-2015
6 клас
Категория: цели изрази
Задача 1431

Извършете означените действия

7.(2y2+3y-2)-(3y2-y-4).3-3y(y-2)+5=

-2.(3z2+z-2)-(-2z2-z+1).5+2z(z-4)-6=

Публикувана на: 25-9-2013
6 клас
Категория: Цели изрази
Задача 1421

Сплав от мед, цинк и олово тежи 880 кг. Теглото на медта е  ¾   от теглото на оловото и пет трети пъти повече от теглото на цинка. Намерете колко колограма мед, цинк и олово съдържа сместа.

Публикувана на: 30-8-2013
6 клас
Категория: цели изрази
Задача 1377

Намерети стойността на израза:

(x + 5)(x - 2) - (x - 3)(x + 4) при x = 2,5

(y - 6)(y -1) - (y + 3)(y + 2) при y= -0,5

                                             1
x(x6 -x +1) - x7 при x   -1——
                                             2

Публикувана на: 17-5-2013
6 клас
Категория: цели изрази
Задача 1371

Ако а е параметър, а x  е променлива, многочленът, равен на израза  (ax-3).(x2+2x-1)  има коефициент на члена от втора степен

1 при a  равно на?

Публикувана на: 13-5-2013
6 клас
Категория: цели изрази,
Задача 1318

                         1                                       5
40a2b2c4  . (- —— b3c2)   за а = -7, b = —— и с = -2
                         4                                       7

Публикувана на: 28-4-2013
6 клас
Категория: цели изрази
Задача 1317

(-3х32)(-9х34)   

              1                8
за х = —— и у = ——
              4                3

Публикувана на: 28-4-2013
6 клас
Категория: цели изрази
Задача 1316

(x3.y2.z)(x2.y.z3)(xy3z2)

              2               4                   1
за х = —— , у = ——  и z = 1——
              3              3                    2

Публикувана на: 28-4-2013
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo