СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас - успоредник
От вас задачите - от нас решенията


1
6 клас
Задача 1808

Даден е успоредник АBCD. Точка Р е от страната CD, а точка М е от отсечката АР, така че МР=4АМ. Ако лицето на триъгълника АМВ е 5кв. см. да се намери лицето на успоредника ABCD. 

Публикувана на: 22-11-2014
6 клас
Задача 940

1. Точката M е външна за триъгълник ABC и вътрешна за  ъгъл BAC . През M са построени правите p,q и v, съответно успоредни на AB,BC и CA. Ако P,Q и R са пресечните точки на p с BC, q с CA и v с AB докажете, че: SABC=SABP+SCAR-SBCQ

Публикувана на: 14-10-2012
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo