СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас - умножение на степени с равни основи
От вас задачите - от нас решенията


1
6 клас
Задача 410

Докажете, че:

а) 3k.3k+1 + 2.32k+1 = 32k+2;

б) (4.7k+ 3.7k).( 8.7k-1- 7k-1)= 72k+1;

в) 7k+3+ 2.7k+1 = 357.7k;

 

        13k+2 - 13k+1
г)   ——————     е цяло число;
             156

Публикувана на: 05-10-2011
6 клас
Задача 409

Намерете n, ако:

a)   3n = 32.35        б)    2n+1.22 = 24            в)  5n = 625 . 25

Публикувана на: 04-10-2011
6 клас
Задача 405

Запишете като степен с основа 2 изразите:

а) 3.29 – 210;  б) 12.23 + 25;

в) 5.27 + 3.27; г) 11.25 – 3.25;

д) 9.28 + 7.29 + 9.26.22;  е) 6.25 + 24 + 3.24

Публикувана на: 03-10-2011
6 клас
Задача 397

Запишете като степен с  основа просто число или като  произведение от такива степени числото:

а) 32

б) 125

в) 240

г) 360

д) равно на 625 . 75

е) равно на 128. 16 . 32

ж) равно на 16 . 25 + 16 . 75

з) равно на 27 . 21 . 49 . 8 - 81 . 7 . 49

 

Публикувана на: 29-9-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo