СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас - триъгълник
От вас задачите - от нас решенията


12
6 клас
Задача 2314

Дължините на страните на триъгълник се отнасят както 3:4:5. Ако сборът от дължините на най-малката и на най-голямата страна е 64 см, то обиколката на триъгълника е?

Публикувана на: 04-5-2018
6 клас
Задача 1925

Даден е триъгълник АВС и точки М и N съответно върху страните АВ и ВС така, че AM=2BM и BM=CN. Отсечките АN и CM се пресичат в точка Р. Да се намери лицето на четириъгълника BMPN, ако се знае че лицето на триъгълника АВС = 30кв. см.

Публикувана на: 04-10-2015
6 клас
Категория: триъгълник
Задача 1922

Триъгълник ABC и точки M и N съответстват върху страните AB и BC така,че AM е 2.BM и BN=CN.Отсечките AN и CM се пресичат в точка P.Да се намери S на четириъгълника,ако S на триъгълника ABC=30 кв.см.

Публикувана на: 04-10-2015
6 клас
Задача 1757

Дължината на страните на триъгълник са пропорционални на числата 3, 5 и 6. Най-горямата страна е по-голяма от най-малката с 64,2 см. Намерете дължината на средната по големина страна.

Публикувана на: 27-6-2014
6 клас
Задача 1267

Намерете лицето на равнобедрен триъгълник с основа 6 см и обиколка 16 см, ако отношението на дължините на височината към основата и бедрото е 4:5.

Публикувана на: 28-3-2013
6 клас
Задача 1019

 Точка М е произволна точка от вътрешността на равностранният триъгълник ABC. Ако MP, MQ и  MR са височините съответно в триъгълниците  BCM, CAM и  ABM, то установете, че сборът от  MP + MQ + MR не зависи от избора на точка М.

Публикувана на: 12-12-2012
6 клас
Задача 1018

При увеличаване на страната  а  на триъгълника АВС с 6 см., лицето на триъгълника се увеличило с 12 кв.см.. Намерете дължината на височината към тази страна.

Публикувана на: 12-12-2012
6 клас
Задача 952

Върху продълженията на страните AB,BC и CA на триъгълник ABC са взети съответно точките K,L и M така, че BK=1/2AB, CL=1/3BC и AM=1/4CA. Ако SABC=72 кв. см, намерете:

а) лицето на триъгълник ACK

б) лицето на триъгълник KLM

Публикувана на: 19-10-2012
6 клас
Задача 944

Точките M и N са среди съответно на страните AB и AC на триъгълника ABC. Точка P лежи върху страната BC, като CP= 1/3 BC. Правите NP и CM се пресичат в точка O. Да се изрази лицето на четириъгълника BPOM чрез лицето на триъгълник ABC.

Публикувана на: 14-10-2012
6 клас
Задача 943

В триъгълника ABC е построена медианата AM, точка N е произволна точка от отсечката BM, а P е средата на AN. Ако D е пресечната точка на CP и AM, да се докаже, че SADB=SCDN

Публикувана на: 14-10-2012
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo