СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас - трапец
От вас задачите - от нас решенията


1
6 клас
Категория: геометрия, трапец
Задача 1809

Даден е трапец ABCD с основи АB и CD. АВ е по-голяма от CD. Точките М и N са съответно от АВ и СD. Точка Р е пресечна точка на AN и DM, а Q е пресечна точка на BN и CM.

а/ Да се докаже,че 

S на APD+ S на BQC = S на MPNQ

b/ Ако N е средата на CD при какво положение на точка М лицата на четириъгълниците АМCN и BMDN са равни?

 

Публикувана на: 22-11-2014
6 клас
Задача 1734
Публикувана на: 30-5-2014
6 клас
Категория: олимпиади, трапец
Задача 1488

  Основите и височината на даден трапец се измерват с цяло число в сантиметри и  едната основа е равна на една трета от другата. Лицето на трапеца е 48 кв.см. На колко сантиметра е равна височината му, ако тя е по–голяма от малката и по–малка от голямата основа?

Публикувана на: 04-11-2013
6 клас
Задача 665

Основата на права четириьгална призма е трапец с височина 40 мм. Обемьт на призмата е 350 см3 а височината и е 2,5 дм.

Намерете сбора от дължините на основите на трапеца.

Публикувана на: 16-2-2012
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo