СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас - права призма
От вас задачите - от нас решенията


12
6 клас
Задача 2063

Намерете лицето на повърхнината и обема на права призма ако: а) основата е равнобедрен триъгълник с бедра 13см, основа 10см и височина 12см и дължина на околния ръб 15см б) основата е ромб със страна 8см, височина към нея 6см и дължина на околния ръб 10см

Публикувана на: 15-2-2017
6 клас
Задача 1904

Намерете лицето на околна повърхнина и лицето на повърхнина на права призма ако:

а) основата е правоъгълен триъгълник с катети 3 см и 4 см, хипотенуза 5 см и дължината на околния ръб е 7 см.

б) основата е ромб със страна 3 см и височина 2 см, а дължината на околния ръб е 5 см.

Публикувана на: 17-5-2015
6 клас
Задача 1617

Обемът на права призма с основа ромб е 140 куб.см. Ако височината на ромба е 3,5 см, колко е лицето на околната повърхнина на призмата.

Публикувана на: 06-3-2014
6 клас
Задача 1586

Основите на права призма и правилна пирамида са равнолицеви. Височината на пирамидата  е два пъти по - голяма  от височината на призмата . Обема на призмата  е 66 куб. дм. обема на пирамидата в куб. дм. е:

а) 44;     б) 132;    в) 33;      г) 22;

Публикувана на: 09-2-2014
6 клас
Задача 1156

Права призма има за основа ромб  с лице 108 кв. см и височина  на ромба 6 см. Околният ръб на призмата е с 66 цяло две трети процента  по-дълъг от основния ръб. Намерете лицето на околната повърхнина и лицето на повърхнината на призмата.

Публикувана на: 17-2-2013
6 клас
Задача 1155

Основата на права призма е успоредник с периметър 28 см, на който едната страна е с 25% по-къса от другата  и височината към по-голямата страна е 3 см. Ако знаете, че лицето на повърхнината на призмата е 384 кв. см, то намерете дължината на околния ръб.

Публикувана на: 17-2-2013
6 клас
Задача 1137

Основата на права призма е ромб с дължина на страната 0,25 м и дължина на височината на ромба 12,5 см, а дължината на околния ръб  е 10 дм. Намерете лицето на околната повърхнина и лицето на повърхнината на призмата.

Публикувана на: 10-2-2013
6 клас
Задача 1104

Права призма има обем 0,32 куб. дм. и основа - ромб със страна 8 см. и височина 2 см.. Намерете околния ръб на призмата.

 

Публикувана на: 27-1-2013
6 клас
Задача 1101

Основата на права призма е успоредник с периметър Р=18см.  Височината на призмата е h = 8см. Намерете сбора от всички ръбове?

Публикувана на: 27-1-2013
6 клас
Задача 937

Права призма има за основа ромб с лице 108 кв. см. и височина на ромба 6 см. Околният ръб на призмата е с 66 и 2/3 % по - дълъг от основния и ръб. Намерете лицето на околната повърхнина и лицето на повърхнината на призмата.

Публикувана на: 11-10-2012
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo