СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас - паралелепипед
От вас задачите - от нас решенията


1
6 клас
Задача 2352

Намерете височината на Финансовата пирамида, построена в Египет. Основата й е квадрат със страна 230 m, a обемът й е 2539,200 кубични метра. 

Публикувана на: 06-11-2018
6 клас
Задача 2351

Бетонна плоча с форма на правоъгълен паралелепипед има измерения 14m,10m и 0,2 см.Намерете обема и теглото на плочата ако специфичното тегло на бетона e 3,4g за 1 кубичен сm.

Публикувана на: 06-11-2018
6 клас
Задача 2154
В правоъгълен паралелепипед с измерения 3 дм,4 дм,5 дм са поставени три куба с ръб 20 см. Колко процента от паралелепипеда са останали незапълнени?
Публикувана на: 13-8-2017
6 клас
Задача 1574

Съд с формата на правоъгълен паралелепипед с измерения 20/10/30 см е напълнен до горе с вода. Цялото количество вода е прелято в съд с формата на права триъгълна призма с лице на основата 150  см2. Намерете височината на триъгълната призма, ако водата е напълнила призмата до половина.

Публикувана на: 25-1-2014
6 клас
Задача 1276

Обемът на правоъгълен паралелепипед е 504 куб.см.. Периметъра на основата е 30см.. За измеренията знаем, че a : b = 7 : 8.

Намерете S и S1 = ?

Публикувана на: 02-4-2013
6 клас
Задача 1261

За правоъгълен паралелепипед знаем, е а : b : c = 2 : 3 : 4 и сборът на всичики ръбове 144см. Търсим повърхнината S1 на паралелепипеда?

Публикувана на: 24-3-2013
6 клас
Задача 768

В затворена стъклена кутия с формата на правоъгълен паралелепипед сипали 180 литра течност. Поставили кутията върху маса последователно на три от страните й и измерили нивото на течността. Получили следните резултати - 6 дм, 2 дм и 24см.

а) Намерете лицето на повърхнината на кутията;
б) Ако в кутията сипят още 45 литра течност и повторят измерванията, какви резултати ще получат?

Публикувана на: 28-3-2012
6 клас
Задача 456

Сапун за пране е с форма на правоъгълен паралелепипед. След 14 пранета с този сапун, размерите му намалели наполовина. За колко пранета още ще стигне останалото парче сапун?

Публикувана на: 06-11-2011
6 клас
Задача 447

Една кутия има форма на правоъгален паралелепипед. Обиколките на три от стените й са 12 см, 10 см и 18 см. Колко куб. см е обемът й?

Публикувана на: 01-11-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo