СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас - олимпиади
От вас задачите - от нас решенията


1
6 клас
Категория: алгебра, олимпиади
Задача 2449

Пресметнете сумата:

(1/2+1/3+....+1/2017)+(2/3+2/4+....+2/2017)+(3/4+3/5+....+3/2017)+....+(2015/2016+2015/2017)+2016/2017

А) 1 016 568   Б)2017.1/2017   В) 2016.1/2017    Г)108 918    Д)1 016 064

Публикувана на: 16-5-2019
6 клас
Задача 1489

  След откъсване на краставица съдържанието на вода в нея е 99% от теглото й, а след 1 месец съхранение се понижава на 98%. С колко % се е намалило теглото на краставицата?

Публикувана на: 04-11-2013
6 клас
Категория: олимпиади, трапец
Задача 1488

  Основите и височината на даден трапец се измерват с цяло число в сантиметри и  едната основа е равна на една трета от другата. Лицето на трапеца е 48 кв.см. На колко сантиметра е равна височината му, ако тя е по–голяма от малката и по–малка от голямата основа?

Публикувана на: 04-11-2013
6 клас
Задача 768

В затворена стъклена кутия с формата на правоъгълен паралелепипед сипали 180 литра течност. Поставили кутията върху маса последователно на три от страните й и измерили нивото на течността. Получили следните резултати - 6 дм, 2 дм и 24см.

а) Намерете лицето на повърхнината на кутията;
б) Ако в кутията сипят още 45 литра течност и повторят измерванията, какви резултати ще получат?

Публикувана на: 28-3-2012
6 клас
Задача 533

Два автомобила Опел и Фиат се движат по асфалтов път със скорост 80 км/ч. Фиатът се движи на дистанция от 240 м преди Опела.

а) Ако Фиатът спре за почивка, колко минути след това Опелът ще го настъгне?

б) Ако в даден момент Опелът започне да се движи  с 10% по-голяма скорост, колко минути след това той ще настигне Фиата, който продължава да се движи със същата скорост?

в) На едно кръстовище и двата автомобила завиват и тръгват по павиран път като намаляват скоростта си на 50 км/ч. На каква дистанция един от друг се движат те по павирания път?

Публикувана на: 20-12-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo