СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас - обеми
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 807

В куб с ръб 6 см е изрязан отвор с формата  на прав кръгов конус с диаметър на основата 4 см, като  върхът  на  конуса  е центърът   на   задната   стена   на  куба. Намерете  обема  на  полученото   тяло.

Публикувана на: 01-5-2012
6 клас
Задача 802

Цилиндричен съд има вместимост 157 л. Височината  на съда е 20 см. На колко е равно диаметърът на съда?

Публикувана на: 28-4-2012
6 клас
Задача 800

Колко квадратни метра плат са необходими за изработването на балон с форма на сфера с диаметър  12 метра, ако за съшиването на парчетата се изразходват допълнителни 12% плат? Колко кубични метра въздух изразходва такъв балон? (Пресмятаниятя извършете с точност до един квадратен мегър и един кубически метър)

Публикувана на: 28-4-2012
6 клас
Задача 768

В затворена стъклена кутия с формата на правоъгълен паралелепипед сипали 180 литра течност. Поставили кутията върху маса последователно на три от страните й и измерили нивото на течността. Получили следните резултати - 6 дм, 2 дм и 24см.

а) Намерете лицето на повърхнината на кутията;
б) Ако в кутията сипят още 45 литра течност и повторят измерванията, какви резултати ще получат?

Публикувана на: 28-3-2012
6 клас
Задача 754

Пирамида, има височина 21 см, а основата й е правоъгълен триъгълник с периметър 36 см, чиито страни се отнасят както 3 : 4 : 5. Намерете обема на пирамидата. Намерете обема на права призма със същата основа, като на пирамидата и с височина също 21 см.

Публикувана на: 25-3-2012
6 клас
Задача 740

Бойлер има цилиндрична форма с диаметър на основата 32 см и вместимост 80 литра. Намерете дължината на бойлера.

Публикувана на: 19-3-2012
6 клас
Задача 727

В цилиндрична чаша плава дървена топка. Половината от топката е потопена във водата, а другата не. Колко кубични сантиметра вода има в чашата, ако диаметъра на дъното на чашата е 3 см, на топката - 2 см, а нивото на водата е 4 см?

Публикувана на: 15-3-2012
6 клас
Задача 726

Метално кълбо е претопено и е отлят цилиндър с радиус на основата равен на радиуса на кълбото. Намерете частното на височината на цилиндъра и радиуса на кълбото.

Публикувана на: 15-3-2012
6 клас
Задача 725

Пред вас са една диня с диаметър 40 см и дебелина на кората 1 см и 8 еднакви малки  дини с диаметри по 20 см и дебелина на кората 0,5 см. Ако всички дини са еднакво вкусни и пренебрегнем наличието на семки, голямата или осемте малки дини ще ви напълнят повече стомаха?

Публикувана на: 15-3-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo