СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас - модул
От вас задачите - от нас решенията


12
6 клас
Категория: модул
Задача 1553

|2 - 4х| = 20

Публикувана на: 07-1-2014
6 клас
Категория: модул, уравнения
Задача 1552

|10 - x| = 2

Публикувана на: 07-1-2014
6 клас
Категория: Модул
Задача 1481

(20136666 +1010543)3102 . Да се намери остатъкът при деление на 7.

Публикувана на: 27-10-2013
6 клас
Категория: модул
Задача 1423

за х =23- 32 стойността на израза

5| x - 2 |  -  3 |-x| - (-4)e:

 

Публикувана на: 17-9-2013
6 клас
Задача 1396

За кои стойности на x :  2.| x - 3 | = 14

Публикувана на: 11-6-2013
6 клас
Задача 472

Пресметнете:

а)   0,5х - 4у + 6, ако |х|  + |у + 1| = 0;

б)   2х - 5у ,  ако   | х - 1|  + | у + 2| = 0;

          1
в) - —— у  + 3х,  ако   | х - 3|  + | у -4| ≤ 0;
         2

        х
г)  ——,  ако   | 2х - 1|  + | 5 + у | ≤ 0.
      -у

Публикувана на: 12-11-2011
6 клас
Задача 471

а) | х | + 5| х | = 24

б)  | 2х | - 4 . | х | = -6

в) | -12х | -  | 7х | = 10

г)  7 + | 5х | = 2

д) | х - 4| = 1

Публикувана на: 12-11-2011
6 клас
Задача 468

Определете знака на израза:

а)  a . a, когато a ≠ 0;

б)  a . (-a), когато a ≠ 0;

в)  (-a) . (-a), когато a ≠ 0;

г)  -3 . | -a |, когато a ≠ 0;

д) 5 . | a - 7|, когато a ≠ 7;

е)  |a| + 2,5;

ж) a2 + |a|, когато a ≠ 0;

       | a + 1|
з)  ————, когато  a < - 1;
           a

Публикувана на: 10-11-2011
6 клас
Задача 443

Кои от числата имат най-голяма абсолютна стойност?

          22  
а)  - ——                       б) 3,14                       в) 3,1            г) -3,099
           7

Публикувана на: 29-10-2011
6 клас
Задача 442

Намерете сумата на всички цели числа х, за които | x | < 5.

а) 15                      б) 24                 в) 30                          г)  0

Публикувана на: 29-10-2011
12
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo