СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас - многочлени
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 1706

Определете стойността на параметъра р така, че нормалния вид на многочлена 1 + (рх+1).(х+р) да има свободен член равен на -18.

Публикувана на: 06-5-2014
6 клас
Категория: Многочлени
Задача 1652
Публикувана на: 31-3-2014
6 клас
Категория: Многочлени
Задача 1651
Публикувана на: 31-3-2014
6 клас
Категория: многочлени
Задача 1428

Даден е многочленът  :

A=ay5-2+ay4-2ay+3y-y5+a+y4

Намерете за коя стойност на параметъра а многочленът :

а )  е от четвърта степен

б )   не съдържа член от първа степен

в )   няма свободен член

г )   има коефициент пред члена от четвърта степен ,равен на -1

Публикувана на: 23-9-2013
6 клас
Задача 1398

Числената стойност на израза А = 125 х3 - 3 x + 6,4 , ako x = - 0,2 e :

Публикувана на: 11-6-2013
6 клас
Задача 1395

 3xy.(2x +3y) - ( 6.x3 .y - x2.y2) : x  е  равен на?

Публикувана на: 11-6-2013
6 клас
Задача 1394

Да се намерят стойностите на параметъра а, за които многочленът   a( x2 - 2 ) - ( a + 3x )( 2x - 1 )  има равни коефициенти пред x2 и  x.

Публикувана на: 11-6-2013
6 клас
Категория: многочлени
Задача 1381

Нормалният вид на многочлена : 2.(3x+1)y+4(x3y-x2):(-2x2) е:

Публикувана на: 26-5-2013
6 клас
Категория: многочлени
Задача 1373

Покажете ,че за всяка стойност на променливата x стойността на израза:

(x - 3)(x + 7) - (X + 5)(x - 1)      e - 16

x4   - (x2  - 7)(x2  + 7)    e 49

Публикувана на: 15-5-2013
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo