СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас - лице
От вас задачите - от нас решенията


6 клас
Задача 1267

Намерете лицето на равнобедрен триъгълник с основа 6 см и обиколка 16 см, ако отношението на дължините на височината към основата и бедрото е 4:5.

Публикувана на: 28-3-2013
6 клас
Задача 1163

Диаметърът на основата на цилиндър е 6 cm,  а образуващата му е 80 mm. Намерете околната повърхнина и повърхнината на цилиндъра.

Публикувана на: 19-2-2013
6 клас
Задача 1156

Права призма има за основа ромб  с лице 108 кв. см и височина  на ромба 6 см. Околният ръб на призмата е с 66 цяло две трети процента  по-дълъг от основния ръб. Намерете лицето на околната повърхнина и лицето на повърхнината на призмата.

Публикувана на: 17-2-2013
6 клас
Задача 1155

Основата на права призма е успоредник с периметър 28 см, на който едната страна е с 25% по-къса от другата  и височината към по-голямата страна е 3 см. Ако знаете, че лицето на повърхнината на призмата е 384 кв. см, то намерете дължината на околния ръб.

Публикувана на: 17-2-2013
6 клас
Задача 1154

Правилна дванадесетоъгълна пирамида има лице  на околна повърхнина 81,6 кв. дм и апотема 34 см. Намерете:

а) лицето на една околна стена;

б) основния ръб на пирамидата.                                                                                                    

Публикувана на: 17-2-2013
6 клас
Категория: Лице на кръг, кръг
Задача 1089

Намерете лицета на кръг с диаметър : 5,8 дм,16 см, 0,6 м.

Публикувана на: 23-1-2013
6 клас
Задача 1019

 Точка М е произволна точка от вътрешността на равностранният триъгълник ABC. Ако MP, MQ и  MR са височините съответно в триъгълниците  BCM, CAM и  ABM, то установете, че сборът от  MP + MQ + MR не зависи от избора на точка М.

Публикувана на: 12-12-2012
6 клас
Задача 1018

При увеличаване на страната  а  на триъгълника АВС с 6 см., лицето на триъгълника се увеличило с 12 кв.см.. Намерете дължината на височината към тази страна.

Публикувана на: 12-12-2012
6 клас
Задача 968

Правилна четириъгълна пирамида има основен ръб 8 см, обем 64 куб. см. и лице на околната повърхнина 80 кв.см.

Намерете:

а) лицето на повърхнината на пирамидата;

б) височината на пирамидата.

Публикувана на: 25-10-2012
6 клас
Задача 967

Правилна осмоъгълна призма има основен ръб 3,8 см., височина 7 см. и лице на повърхнината 352,64 кв. см.

Намерете:

а) лицето на околната й повърхнина

б) лицето и апотемата на една от основите й

Публикувана на: 25-10-2012
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo