СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас - конкурси
От вас задачите - от нас решенията


1
6 клас
Задача 441

В един клуб за танци 60% от момичетата и 45% от момчетата знаят англйски език. Какъв е процентът на  знаещите английски език от всички членове на клуба, ако момчетата са 2 пъти по-малко от момичетата?

Публикувана на: 29-10-2011
6 клас
Задача 315

Пътят между две хижи - А и Б се състои от наклонени участъци. Турист се движи с велосипед   по  нагорнищата със скорост 10 км/ч, а по надолнищата със скорост 20 км/ч. Туристът отишъл и се върнал за 1 час и 30 мин. Намерете разстоянието между А и Б.

Публикувана на: 29-6-2011
6 клас
Задача 310

Момче с лодка се  отдалечава от кея нагоре по течението на реката. След известно разтояние то скача от лодката и с помощта на речното течение, преплува разстоянието от лодката си до  кея за 10 минути . Същото разстояние, в спокойни води, момчето може да преплува за 20 минути.  След като стигне до кея, момчето веднага започва да плува срещу течението към лодката. След колко време  то ще стигне до лодката?

Публикувана на: 24-6-2011
6 клас
Задача 283

Измеренията на един правоъгълник се отнасят както 2:3. Ако намалим по-дългата страна с 4 см ще получим правоъгълник чието лице е с 40 кв. см по-малко от лицето на първоначалния правоъгълник. Намерете измеренията на двата правоъгълника?

Публикувана на: 16-6-2011
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo