СБОРНИК ПО МАТЕМАТИКА
Задачи за 6 клас - задачи с числа
От вас задачите - от нас решенията


1
6 клас
Категория: задачи с числа
Задача 1916

Да се намери такова двуцифрено число, че като се разменят местата на цифрите му да се получи число, което е 4.5 пъти по-голамо от даденото.

Публикувана на: 04-10-2015
6 клас
Задача 1733

Да се намерят всички числа  ххyz  /с черта отгоре/, които са кратни на 36, ако числото xyz + yzx + zxy  /с черти отгоре/ се дели на 57.

Публикувана на: 30-5-2014
6 клас
Задача 1662

Докажете ,че ако числото N = abcab (отгоре с черта )  дава остатък 9 при делене на 91, поне една от чифрите на числото е 1.

Публикувана на: 03-4-2014
6 клас
Категория: задачи с числа
Задача 1661

Намерете всички трицифрени числа abc (отгоре с черта ), за които abc = 2(ab+bc+ac) - над всички букви има черта.

Публикувана на: 03-4-2014
6 клас
Задача 1660

Намерете най-голямото петцифрено число  N=3ab9c (отгоре ими черта), което при деление и на 7, и на 11 дава остатък 4.

Публикувана на: 03-4-2014
6 клас
Задача 1514

С всички нечетни цифри са написани всевъзможни 5 цифрени числа, с различни цифри и са подредени по големина в нарастваща редица. Кое е 86 число?

Публикувана на: 29-11-2013
1
Категории
Бързо търсене
tablet, laptop, smartphone - Apple, Asus, Samsung, HTC, Nokia, Acer, Prestigio, Lenovo